2019 m. sausio 7 d., pirmadienis

TARPTAUTINĖ EKSLIBRISŲ IR MAŽOSIOS GRAFIKOS KONKURSO „M. K. ČIURLIONIUI – 120“ PARODOS KOLEKCIJA PERDUOTA SAUGOTI ŠAVB GERARDO BAGDONAVIČIAUS EKSLIBRISŲ FONDUI

Parodos pristatymo akimirkos. Iš kairės: asociacijos 3X vadovas Andrius Mosiejus ir parodos kuratorius Vaidotas Janulis. Ekslibriso autorius Andrius Mosiejus
2019 m. sausio 7 – vasario 10 d. bibliotekoje eksponuota tarptautinio ekslibriso ir mažosios grafikos konkurso „M. K. Čiurlioniui – 120“ darbų paroda. Tarp­tau­ti­nis eks­lib­ri­sų ir ma­žo­sios gra­fi­kos kon­kur­sas Drus­ki­nin­kuo­se bu­vo su­reng­tas ar­tė­jant M. K. Čiur­lio­nio 120-osios gi­mi­mo me­ti­nėms. Jos bu­vo mi­ni­mos 1995 me­tais. Kon­kur­se da­ly­va­vo 68 dai­li­nin­kai iš 24 pa­sau­lio ša­lių. Jie at­siun­tė konkursui per pu­sant­ro šim­to mažosios gra­fi­kos darbų.
Parodos pristatymas vyko vasario 8 dieną. Pristatyme dalyvavo dailininkas, asociacijos 3X vadovas Andrius Mosiejus, ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui padovanojęs tarptautinio ekslibrisų ir mažosios grafikos konkurso „M. K. Čiurlioniui – 120“ kolekciją. Pristatymui pasibaigus, parodos dalyviai buvo pakviesti į Knygos grafikos centrą susikurti ekslibrisą sau.

A. Kaktytės inf.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą