Rodomi pranešimai su žymėmis Ekslibrisai. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Ekslibrisai. Rodyti visus pranešimus

2020 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis

FILOSOFAS DR. VYTAUTAS ALIŠAUSKAS APIE EKSLIBRISĄ IR JO SANTYKĮ SU KNYGA

Informaciją parengė Asta Kaktytė, Vaivos Kovieraitės-Trumpės nuotr.
 2019 m. pabaigoje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios biblioteka išleido ir pristatė grafiko Petro Repšio katalogą „Ekslibrisai ir kas jie mums“ (sud. G. Jankevičiūtė, dail. S. Chlebinskaitė).
Pateikiame pristatyme Vilniaus grafikos meno centre dalyvavusio filosofo dr. Vytauto Ališausko kalbą apie ekslibrisą ir jo santykį su knyga.

Ekslibrisas turi labai aiškią funkciją. Dėl to jis taip ir vadinasi. Ex libris pirmiausia nurodo, kad ši knyga yra „iš“ kažkieno knygų. Kita vertus, užrašą gali suvokti kitaip, kad jis pats, šitas ekslibrisas, miniatiūra, kūrinėlis yra „iš knygų“, jisai gyvena knygose. 
Kartais senoje knygoje randame apsigyvenusią gėlytę, augalo ar kalendoriaus lapelį, kurie esti kuo nors brangūs, primena praeitį arba tiesiog skaitymo procesą – įsidėjai, pasižymėjai vietą, o paskui pamiršai išimti. Arba staiga Vilniaus universiteto bibliotekos knygoje aptinki kokio nors profesoriaus užsirašytą lapuką su įsidėmėtinais puslapiais. Ir tai irgi yra iš knygų.

Šia prasme ekslibrisas yra, sakyčiau, be galo kuklus dalykas, nes jo uždavinys – prisiglausti knygoje. Ir ne tik joje gyventi, bet dar labiau negu tas lapukas, autobuso bilietas ar žiedelis, tapti knygos, į kurią bus įklijuotas, dalimi. Ir liks tol, kol bus gyva knyga, kol ji nebus subyrėjusi į gabalėlius.
Ekslibrisų gilioji paskirtis, jų dvasinė būtis yra būti įklijuotiems į knygas. Gyventi tose knygose, iš jų ateiti. Jį kurdamas turi pagalvoti apie žinutę – tarsi tai būtų savotiška SMS. Vienas ar pusantro sakinio. Kad žmogus į jį pažvelgęs žinotų apie autorių, jo santykį su knyga, apie dailininko santykį su knyga ir su autoriumi.
Žavinga, kai randi knygą su tokiu ekslibrisu. Gyvenimas man kadaise padovanojo knygą su Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisu kunigui, patristikos žinovui Morkui Morkeliui su itin sudėtinga, įmantria simboline sistema – užkoduotomis nuorodomis į savininko vardą ir drauge į jo interesų lauką. Ta knyga jau neaktuali moksliniu požiūriu, nors kadaise ji man buvo didžiulis lobis. Bet tos knygos neatsisakysiu, kol būsiu gyvas. 
Petro Repšio katalogas leidžia pamąstyti apie ekslibriso esminę užduotį. Kartais tu negali jo įklijuoti į knygą, kaip rašoma katalogo pratarmėje, o pirmiausia todėl, kad sovietų laikais nebuvo tinkamų klijų, sovietiniai klijai tiesiog suėsdavo tą kūrinėlį. Vis dėlto, net jei neįsidėjai ekslibriso į knygą arba tiesiog įsidėjai, neįklijavai, žinutė išlieka, jos centre yra santykis arba autoriaus, arba dovanotojo ekslibriso, savininko ir knygos. Svarbiausia čia ekslibriso santykiškumas, dėl kurio kūrinėlis galiausiai ir tampa mažo pasaulio, o iš tikro – mikrokosmoso centru.
Knyga – dailininkas, knyga – savininkas, galbūt knygos istorija... Ir tada šis ekslibrisas iš to mažo kuklaus virsta kažkuo didžiuliu ir svarbiu. Šiandien šis žanras yra šiek tiek apnykęs. Ir aš galvoju štai ką. Popierinė knyga šiais laikais netikėtai įgauna kitokią prasmę ir vertę vadinamajame virtualiajame pdf ar kitokių skaitmeninių formatų knygų pasaulyje. Vis dėlto ji yra visiškai kitokia, kažkuo daug tikresnė negu skaitmeninės knygos (nors pastarosios turi savo vietą ir svarbą), o ekslibrisas toje knygoje, kaip sakiau, tampa mažo, bet labai svarbaus pasaulio centru. Maža to, sakyčiau, jis kartu įgauna didžiojo pasaulio ašies vaidmenį. Bent jau tuo metu, kai paimame knygą į rankas, ją atskleidžiame saulės ar žiburio šviesoje ir dar kartą prisimename knygos istoriją. Mūsų gyvenimo laikas ir erdvė susikerta toje knygoje, ir jei joje įklijuotas ekslibrisas, ji tampa dar tvirtesniu biografinio erdvėlaikio atskaitos tašku.
Šio katalogo ekslibrisai neįklijuoti (nors dailininkės sumanymu – vienas įklijuotas bus), tegul jie tik atspausdinti lape, bet jie jau gyvena šioje knygoje kaip didelė visuma. Čia jau norėčiau pasakyti ką nors nepadoraus apie Petro talentus, gebėjimus, freskas, kuriomis jis išpaišė didžiules erdves. Bet čia, šioje knygoje, yra freskų, užpildančių pasaulį, kurio, manau, niekur kitur vienoje vietoje nepamatysime. Už tai jos yra jaukios, gražios, mielos. Tikrai mane nudžiugino šitas leidinys. Po kai kurių šiųmečių knygų ekscentrikos, išties apsidžiaugiau klasikine ir modernia knyga, skirta knygos šerdžiai – ekslibrisui.

Kalba įrašyta 2019 m. gruodžio 18 d.
Suderinta su autoriumi 2020 m. balandžio 2 d.

Katalogas išleistas vykdant projektą „Petro Repšio ekslibrisų katalogo leidyba ir sklaida“, jį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.2020 m. vasario 25 d., antradienis

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS DAILININKAS VYTAUTAS OSVALDAS VIRKAU IR EKSLIBRISAI

Šiemet kovo mėnesį sukanka 90 metų, kai gimė dailininkas ir botanikas Vytautas Osvaldas Virkau (1930-2017). Jis gimė 1930 m. kovo 1 d. Šiauliuose. Kurį laiką gyveno netoli Šiaulėnų, lankė gimnaziją Radviliškyje. Vytautas Osvaldas Virkau prisiminimuose rašė: „Nors gimiau Šiauliuose, gyvenom netoli Šiaulėnų, dabartiniame Radviliškio rajone. Esu krikštytas Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, turiu metrikų nuorašą, tokie mano santykiai su Šiauliais. Vienerius metus ėjau į Radviliškio gimnaziją, po to išvažiavom į Vokietiją. Motinos giminė prie Šiaulėnų minima jau XV a., ten ir gyveno iki tos gražios vasaros. Dabar ten giminių, net ir tolimiausių, nėra likę...“ („Varpai“, 1992, p. 85).

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje V. O. Virkau kartu su tėvais pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. 1946-1949 m. mokėsi ir baigė lietuvių gimnaziją Miunchene. 1951 m. išvyko į JAV. Čikagos meno institute studijavo tapybą, o Čikagos universitete – humanitarinius mokslus. 1954–1964 m. dėstė YMCA (Krikščionių jaunimo asociacijos) centre, 1966–1969 m. tobulinosi Midway studijose. Nuo 1970 m. – „Metmenų“ meninis redaktorius ir dizaineris. 1981–1985 m. George’o Williamso dailės koledžo Downers Crove (Ilinojus) profesorius. 1986-1995 m. Šiaurės centrinio koledžo Naperville’yje (Ilinojus) profesorius ir Dailės katedros vedėjas. V. O. Virkau 2005 m. paskirta JAV Lietuvių fondo Kultūros tarybos premija.
Vytautas Osvaldas Virkau. Ekslibrisas saugomas GBEF.

1999 m. dailininkas lankėsi Lietuvoje, apžiūrėjo susigrąžintus tėviškės pastatus, ūkį, svečiavosi Šiauliuose. Buvome ne kartą susitikę Šiauliuose, kalbėjomės apie jo giminės istoriją, kūrybą, ekslibrisus, parodas. 
2000 m. kovo 9 d. laiške, siųstame iš JAV, Vytautas O. Virkau rašė: „Šiauliai gražus miestas, kai kam gal ir provincija, bet man malonesnis ir už sostinę. Praeitais metais buvau trumpai sustojęs Šiauliuose, nakvojau puikiame „Saulininko“ viešbutyje...“

V. O. Virkau apipavidalino apie 50 knygų, sukūrė knygos iliustracijų, pašto ženklų projektų, lakštinės grafikos, tapybos paveikslų, scenovaizdžių, tapytų vitražų. Dalyvavo daugelyje tarptautinių ekslibrisų parodų. Tarp jų – VII–X tarptautinio ekslibriso bienalėse Lenkijoje, XV-XVII tarptautinio ekslibriso kongresuose, tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose Lietuvoje ir kt. Surengė personalinių parodų Čikagoje, Los Andžele, Trentone, Otavoje, taip pat Lietuvoje – Pakruojyje (1989 m.), Šiauliuose (Inžinierių namuose, 1989 m., Dailės galerijoje 1994 m., miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filiale 2000 m., Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje 2015 m. ir kt.), Biržuose, Mažeikiuose, Kaune (Kauno viešojoje bibliotekoje, 1992 m.), Radviliškyje (Radviliškio viešojoje bibliotekoje, 2000 m.), Panevėžyje (galerijoje „2-asis aukštas“, 2000 m.). Apdovanotas VII, VIII ir X tarptautinių ekslibrisų bienalės Lenkijoje medaliais, konkursuose pelnė premijų, apdovanojimų.

Vytautas O. Virkau buvo JAV universitetų profesorių, koledžų dailės asociacijų, Čikagos dailės instituto, Šiuolaikinės dailės muziejaus, Amerikos ekslibrisų kolekcininkų ir dizainerių draugijų narys. Mirė 2017 m. rugpjūčio 18 d. sulaukęs 87-erių.


EKSLIBRISAI

Vytautas Osvaldas Virkau. Ekslibrisas saugomas GBEF.
Pirmąjį ekslibrisą Vytautas O. Virkau sukūrė 1970 m. knygoms, kurias JAV lietuviai dovanojo Vilniaus universiteto bibliotekai jos 400-ųjų metinių proga. Dailininkas sukūrė per 400 ekslibrisų.
1989 m. almanache „Santara“ buvo išspausdintas šių eilučių autoriaus rašinys „Pirmąkart tėvynėje“, pasakojantis apie 1989 m. vasarą Pakruojo dvaro rūmuose surengtą JAV gyvenančio lietuvių dailininko V. O. Virkau pirmąją personalinę ekslibrisų parodą Lietuvoje. 
Žurnalas „Knygnešys“ 1990 m. Nr. 9 išspausdino šių eilučių autoriaus rašinį „Tautiečio iš JAV ekslibrisai“, kuriame buvo pristatyti lietuvių dailininko Vytautas O. Virkau sukurti ekslibrisai, skirti S. A. Gliožečiui, V. Miliui, O. Skeivienei, Mykolui Morkūnui, Sigitai Gedai, Jan Rhebergen ir kt. (Nekrašius J. Tautiečio iš JAV ekslibrisai, „Knygnešys“ 1990, Nr. 9). 


1992 m. almanache „Varpai“ pasirodė Vitolio E. Vengrio rašinys „Iš ariamų laukų ir šviesos: Vytautas O. Virkau – knygos ženklų meistras“ („Varpai“, 1992 (6), p. 79-85).

2000 m. kovo mėnesį Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filiale buvo atidaryta Vytauto O. Virkau ekslibrisų paroda iš šių eilučių autoriaus rinkinio. Joje buvo eksponuojama daugiau kaip 150 knygos ženklų, sukurtų įvairių šalių mokslininkams, rašytojams, menininkams, išeivijoje ir Lietuvoje gyvenantiems tautiečiams – kultūros ir meno veikėjams, įvairioms organizacijoms, jų bibliotekoms.

2015 m. leidykla „Varpai“ išleido šiauliečio rašytojo Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygą „Vytauto Osvaldo Virkau meno vizija“, kurioje rašoma apie šio dailininko gyvenimą ir kūrybą.

Vytautas Osvaldas Virkau.
Ekslibrisas saugomas GBEF.
2018 m. kovo 14–balandžio 9 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje veikusioje parodoje buvo eksponuoti Vytauto Osvaldo Virkau įvairiu laiku sukurti ekslibrisai, kuriuos dailininkas 2016 m. padovanojo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai. Šiai parodai išleistas leidinukas  „Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai“ su Vitolio Enriko Vengrio rašiniu apie dailininką. Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisai saugomi JAV bibliotekose, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Kauno apskrities, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiatės-Bitės viešosiose bibliotekose, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde, privačiose kolekcijose. 
Dailininko Vytauto O. Virkau ekslibrisams būdingas raiškus vaizdas, gilus temos suvokimas, meistriškas simbolių parinkimas ir įprasminimas, nepriekaištinga grafikos technika. Svarbiausia jo ekslibrisų tema – žmogus, jo ryšys su knyga, gyvenimu. Lietuviams skirtuose ekslibrisuose dailininkas atskleidžia knygos savininko ryšį su Lietuva. Kompozicijose gražiai dera tautinis ornamentas, medinė bažnytėlė, kaimo sodyba, lietuviško rašto pavyzdys, dainos posmas. Jo knygos ženklai svariai papildo lietuviškų ekslibrisų kolekciją naujomis išraiškos formomis ir simboliais, reprezentuoja mūsų liaudies meną, kultūrą ir papročius.

Jonas Nekrašius

2020 m. sausio 29 d., trečiadienis

DAILĖS PAMOKŲ GIMNAZISTAMS CIKLAS PETRO REPŠIO KŪRYBOS IR EKSLIBRISO MENO POPULIARINIMUI


Šiaulių "Saulėtekio" gimnazijoje pristatytas katalogas "Petras Repšys. Ekslibrisai ir kas jie mums". Leidinys dovanotas gimnazijos bibliotekai. Rasos Prišmontienės nuotr.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) kartu su ŠAVB projekto „Petro Repšio ekslibrisų katalogo leidyba ir sklaida“ partneriu Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija sausio 28 d. pradėjo dailės pamokų gimnazistams ciklą, skirtą ekslibriso meno ir Repšio kūrybos populiarinimui. 
        Užsiėmimų metu gimnazistai daugiau sužinos apie grafiko, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, vieno žymiausių Lietuvos ekslibrisų kūrėjo Petro Repšio kūrybą, patys sukurs ekslibrisus. Sukurti darbai bus eksponuojami rudenį ŠAVB.
        Pirmojo užsiėmimo metu gimnazijai pristatytas ir padovanotas ekslibrisų katalogas „Petras Repšys. Ekslibrisai ir kas jie mums“, kurio leidybą remia LR kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė. Pamoką vedė dailininkė, gimnazijos dailės mokytoja-metodininkė Rasa Prišmontienė, projekto vadovė Asta Kaktytė.
"Saulėtekio" gimnazijos moksleiviai studijuoja Petro Repšio ekslibrisų kūrybą. Astos Kaktytės nuotr.


Projektas "Petro Repšio ekslibrisų katalogo leidyba ir sklaida"
   


2020 m. sausio 2 d., ketvirtadienis

EKSLIBRISAI LIETUVOS NACIONALINEI MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKAI

2019 m. gruodį Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) šventė 100 metų jubiliejų. Šia ypatinga proga Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka nusprendė originaliai pasveikinti LNB – ŠAVB kolektyvas kūrė jubiliejui skirtus ekslibrisus, į kuriuos sudėjo pačius nuoširdžiausius savo sveikinimus. Daugiau skaitykite.

2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

IŠRINKTI ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS EKSLIBRISŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI

2019 m. gruodžio 15 d. baigėsi ekslibriso konkursas, skirtas Šiaulių valstybinės kolegijos Informacijos valdymo studijų programai įprasminti. Konkursui savo darbus pateikė 33 dalyviai: studentai, alumnai ir dėstytojai. Gruodžio 17 d. kompetentinga 6 asmenų komisija įvertino konkurso rezultatus ir paskelbė nugalėtojus. Esu informacijos valdymo studijų programos absolventė, dirbu Šiaulių valstybinės kolegijos bibliotekoje. Darbas glaudžiai susijęs su efektyviu informacijos valdymu, visas mano laisvalaikis susijęs kūryba, todėl Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos katedros  skelbiamo ekslibrisų konkurso „Informacijos valdymo studijų programa“ užduotis- sukurti ekslibrisą man pasirodė labai įdomi ir artima.  Ekslibrisą kūriau naudodama įvairią techniką: įvairius būsimo ekslibriso fragmentus piešiau pieštukais, rašikliais, iš visų fragmentų sukūriau fotokoliažą,  pasitelkdama kompiuterinę grafiką koregavau, tobulinau  ir išbaigiau savo kūrinį.
Ekslibrise pavaizduota Šiaulių valstybinė kolegija kaip raktas į informacijos valdymo studijų programą, kurioje  suteikiamos žinios apie efektyvų informacijos, nuolat lydinčios mus per įvairias komunikacijos priemones, valdymą (rinkimą, laikymą, saugojimą ir paskirstymą).
Knyga yra  vienas iš svarbiausių, seniausių informacinių išteklių todėl ekslibriso fone pavaizduota pirmoji spausdinta lietuviška knyga Martyno Mažvydo „Katekizmas“
Džiaugiuosi, suteikta galimybe dalyvauti ekslibrisų konkurse ir taip prisidėti prie Informacijos valdymo studijų programos išskirtinumo ir viešinimo.

Kristina Blantaitienė
Alumnė, Šiaulių valstybinės kolegijos bibliotekos vedėja, I vietos laimėtoja

Perskaičius konkurso sąlygas, galvoje kirbėjo daugybė kūrybinių minčių. Originaliausia pasirodė antspaudo forma. Prisiminiau teorinę medžiagą apie informacijos valdytoją, tarptautinį žodį "InfoManagement". Man buvo aktualu, kad ženklas būtų suprantamas ir užsieniečiams. Juk informacijos valdymas - tai gebėjimas valdyti informaciją, ir žinias šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame svarbi glaudi informacijos valdytojų sąveika.

Olesia Kononenko
IIV16 gr. studentė, II vietos laimėtoja
2019 m. lapkričio 11 d., pirmadienis

STASIO EIDRIGEVIČIAUS EKSLIBRISŲ PARODOS PRISTATYMAS

2019 metų lapkričio 16 d., šeštadienį, 14.30 val. per Šiaulių knygų mugę vyks
Stasio Eidrigevičiaus ekslibrisų parodos pristatymas. Renginyje dalyvauja ekslibrisų autorius. Eksponuojami ekslibrisai iš Lietuvos dailininkės grafikės, knygų iliustruotojos, Nacionalinės premijos laureatės Birutės Žilytės kolekcijos.
Paroda Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje veiks iki lapkričio 29 d.

Dailininkės Birutės Žilytės šeimos ekslibrisas. Aut. Stasys Eidrigevičius, 1975.

Daugiau apie parodą skaitykite bibliotekos tinklalapyje.

Išleistas 2019 metų ekslibrisų parodų katalogas.

PETRO REPŠIO EKSLIBRISŲ KATALOGO SUTIKTUVĖS


2019 m. rugsėjo 18 d., trečiadienis

EKSLIBRISAI RAŠYTOJO JUOZO PAUKŠTELIO 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

Apžiūrėkite virtualią ekslibrisų parodą
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka 2019 metais vykdo projektą „Mylėkime savo krašto literatūrą“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneris Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Pagrindinės projekto veiklos – knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ leidyba ir ekslibriso kūrybinės dirbtuvės. 

Biblioteka prisimindama ekslibriso kūrimo tradicijas Pakruojyje, organizavo ekslibriso kūrimo dirbtuves. Jose dalyvavo ir knygos ženklą rašytojo jubiliejui kūrė „Atžalyno“ gimnazijos trečiokai (mokytoja Simona Čemoškaitė), Pakruojo kultūros centro, viešosios bibliotekos, suaugusiųjų švietimo centro darbuotojai.
Visi sukurti darbai eksponuojami virtualioje ekslibrisų parodoje. Daugiau skaitykite.

Parengta pagal Pakruojo r. sav. Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos inf.

2019 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis

EKSLIBRISŲ PARODA „MAŽIEJI ĮKVĖPIMAI“

„MAŽIEJI ĮKVĖPIMAI“ – tai pirmoji vilnietės dailininkės Ugnės Žilytės ekslibrisų paroda Šiauliuose. Mintis pakviesti dailininkę į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos erdves kilo tuomet, kai 2018 metais grafikė tapo laureate tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Ex libris Atkurtai Lietuvai – 100“. Daugiau apie menininkę skaitykite.

Ugnės Žilytės ekslibrisų parodos atidarymas bibliotekoje – rugsėjo 6 d. 17 val.
Paroda veiks iki spalio 14 d.

Parodos pristatymo akimirkos. 

Išleistas 2019 metų ekslibrisų parodų katalogas.


2019 m. rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis

PASAULIO DAILININKŲ KNYGOS ŽENKLAI KOLEKCININKUI JONUI NEKRAŠIUI


Nuoširdžiai sveikiname fondo narį Joną Nekrašių 
jubiliejaus proga. Linkime neblėstančios energijos,
nesenkančių idėjų, turiningų kelionių ir naujų iššūkių.


Rugpjūčio 1–28 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje eksponuojami ekslibrisai iš Jono Nekrašiaus kolekcijos. Parodos pristatymas vyks rugpjūčio 27 d. 17 val.

Ekslibrisų paroda skiriama advokato, krašto tyrinėtojo, keliautojo ir kolekcininko 70-ies metų jubiliejui minėti. Ekslibrisais J. Nekrašius pradėjo domėtis dar mokykloje, o jų kolekciją pradėjo rinkti 1974 metais. Pirmieji kolekcijos ekslibrisai yra žinomų Lietuvos kūrėjų V. Kisarausko, J. Steponavičiaus, G. Didelytės, S. Eidrigevičiaus ir kt.
Jau 45 metus propaguojantis ir kolekcionuojantis ekslibrisų meną, Jonas Nekrašius surengtoje parodoje pristato Jam sukurtus pasaulio dailininkų knygos ženklus.


2019 m. liepos 10 d., trečiadienis

PETRO REPŠIO EKSLIBRISŲ KOLEKCIJA ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

2019–2020 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka organizuoja kultūros ir meno sklaidos projektą, skirtą Petro Repšio kūrybos ir knygos ženklų tradicijų Lietuvoje pristatymui ir populiarinimui. Siekiama atskleisti išsamią, iki šiol visuomenei dar nepristatytą menininko ekslibrisų kolekciją. Petras Repšys neatlygintinai perduoda bibliotekai visus savo kūrinius projekto leidybos ir sklaidos veikloms. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė.

Aut. Petras Repšys, 1986 m.

2019 m. sukanka 50 metų, kai pirmajame
respublikiniame ekslibrisų konkurse menininkas
Petras Repšys, pristatęs savo pirmąjį ekslibrisą, tapo nominantu.
Petras Repšys (g. 1940) yra vienas iš gyvųjų mūsų nacionalinės dailės klasikų. Šio dailininko kūriniai, saugomi svarbiausiuose šalies nacionaliniuose muziejuose, reprezentuoja XX a. antrosios pusės modernizmą.  Jo freskos Vilniaus universiteto Baltistikos centre yra žinomos tarptautiniu mastu ir yra tarp žymiausių lankytinų sostinės vietų. Svarbus keliautojų ir piligrimų traukos centras - Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, buvusi katedra, garsėja taip pat ir dėl Repšio sukurto didžiojo altoriaus. Dailininkas yra apdovanotas aukščiausiomis valstybės premijomis, jo kūryba pristatoma parodose šalyje bei užsienyje, kataloguose ir albumuose. Laikas šio išskirtinio masto kūrėjo palikimą ištirti išsamiau, parengti specializuotus leidinius apie atskiras jo kūrybos sritis.

Repšys - menininkas universalas. Įgijęs grafiko specialybę LSSR valstybiniame dailės institute jis nesiribojo vien šia mediją, yra sukūręs tapybos darbų, skulptūrų, reljefų, sienų tapybos kompozicijų, vitražų. Atskirą jo kūrybos sritį sudaro memorialinės dailės kūriniai. Visų pirma – medaliai. 2017 m. dailininko medaliai buvo išsamiai aprašyti ir susisteminti Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistame kataloge.

Memorialinių kūrinių grupei, kuri yra svarbus šaltinis istorikams, įvairių Lietuvos kultūros sričių specialistams, galima priskirti taip pat ir Repšio sukurtus knygos ženklus – ekslibrisus. Unikali Repšio ekslibrisų kolekcija yra saugoma Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje. Savo gimtojo miesto bibliotekai dailininkas dovanojo pilną jo sukurtų ekslibrisų rinkinį. Šis rinkinys – tinkamiausias pagrindas Repšio ekslibrisų katalogui parengti ir išleisti.

Kurti ekslibrisus Repšys pradėjo tik baigęs Dailės institutą. Pirmąjį užsakymą gavo 1969 m. iš Vilniaus universiteto bibliotekos, kuri 1970 m. rengėsi minėti keturių šimtų metų sukaktį. Bene daugiausia ekslibrisų Repšys ir sukūrė aštuntajame dešimtmetyje. Tai ekslibrisai draugams, bičiuliams, menininkams, medikams, taip pat ir vienam kitam tikram bibliofilui, knygų kolekcininkui. Šis rinkinys padeda suvokti, kaip sovietmečio sąlygomis veikė tinklinė visuomenė, formavusi ir palaikiusi alternatyvą oficialiajai kultūrai. Repšys iš karto pajuto ekslibriso kaip kultūrinės komunikacijos priemonės galią, jo reikšmę atminties saugojimui ir perdavimui. Dėl šių priežasčių reikšmingas jo ekslibrisų turinys – siužetai, simboliai, motyvai. Juos, kaip ir ekslibrisų migracijos formas bei kelius, būtina ištirti. Katalogas atliktų ir meno lavinimo, šios srities žinių sklaidos funkciją, leistų pristatyti tiek grafikos įvairovę, tiek specifinio jos žanro ekslibriso ypatumus, tiek techninę pusę. Dauguma Repšio ekslibrisų pritaikyti spausdinimui nuo cinko klišės, tačiau jis yra išmėginęs ir dar dvi kitas - litografijos ir serigrafijos arba šilkografijos technikas, apie kurias būtų išsamiai kalbama leidinyje. Kultūros istorikui Repšio ekslibrisai, liudijantys specifinį laiką ir jo tikrovę, yra tikras pažinimo lobynas, o jų vaizdumas patrauklus dailės mėgėjui. Kitaip sakant, leidinys turėtų mokslinę vertę, tačiau būtų įdomus ir platesniam skaitytojų ratui.


Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė
2019-02-14

Projektą iš dalies finansuoja:

2019 m. birželio 26 d., trečiadienis

2019 m. gegužės 24 d., penktadienis

SAVANORIS EMILIS IŠ TOTORIJOS RESPUBLIKOS DALYVAVO EKSLIBRISO KŪRIMO EDUKACIJOJE

Nuo 2019 m. gegužės 17 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje 9 mėnesius truksiančią savanorišką veiklą, pagal Europos solidarumo korpuso programą „Savanorystė Lietuvos bibliotekose“, pradėjo savanoris 19 metų vaikinas iš Totorijos Respublikos (Rusijos) Emilis Bočkovas. Savanoriaudamas Emilis prisideda prie bibliotekos edukacinių veiklų ir ir kultūrinių renginių įgyvendinimo.
Knygos grafikos centre savanoris dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Vienas atspaudas“. Monotipijos technika sukūrė autoekslibrisą. Ekslibrise pavaizduotas gimtasis miestas.


A. Kaktytės inf.
2019 m. gegužės 21 d., antradienis

KANDITATĖ Į LR PREZIDENTUS INGRIDA ŠIMONYTĖ SUKŪRĖ EKSLIBRISĄ

2019 m. gegužės 21 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje lankėsi kandidatė į LR prezidentus Ingrida Šimonytė ir jos savanorių komanda: renginių organizatorė, radijo laidų ir renginių vedėja Agnė Grigaliūnienė; aktorius Kristijonas Bartoševičius, žurnalistas, laidų vedėjas bei prodiuseris Rytis Zemkauskas; stand-up komikė bei verslininkė Aistė Krušinskaitė; komunikacijos specialistė Rasa Bagdonienė. 

Svečiai nepraleido progos ŠAVB Knygos grafikos centre pasidaryti asmeninius ekslibrisus. 

T. Pauliusčenko inf.
I. Slonksnytės nuotr.

2019 m. gegužės 18 d., šeštadienis

XVIII ŽEMAITIJOS BIBLIOTEKININKŲ SĄSKRYDYJE BIBLIOTEKŲ VADOVAI KŪRĖ EKSLIBRISUS


2019 m. gegužės 17–18 dienomis Balsių slėnyje (Akmenės r.) vyko XVIII Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydyje „N-18: patyriminio ugdymo projektas“. Renginį organizavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Bibliotekininkai ne tik mėgavosi koncertine programa, vaidino, atliko įvairias ištvermės reikalaujančias orientacines užduotis, bet ir lavino kūrybines galias. Ekslibrisų kūrimo dirbtuvėse dalyvavo bibliotekų vadovai, sėkmingai įveikę "vadovų atestaciją" ir sukūrę ekslibrisus savo bibliotekoms. 

XVIII Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydis. Direktoriai kuria ekslibrisus savo bibliotekoms. 

   

2019 m. balandžio 19 d., penktadienis

PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ASOCIACIJOS NARIAI KŪRĖ EKSLIBRISUS SAVO GYVENIMO KNYGAI

2019-ųjų pavasarį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka pradėjo edukacinių-kūrybinių užsiėmimų ciklą „Mano gyvenimo knyga“Projektas, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė – tai edukacinių veiklų ciklas, kuriame senjorų bendruomenė įsitraukia į menines įvairių kūrybinių dirbtuvių veiklas. Dalyvaudami 6 meninėse edukacinėse veiklose, susidedančiose iš įvairių kūrybinių dirbtuvių (knygos dekoravimo ir įrišimo, knygos ženklų, puslapių marginalijų, iliustracijų, portretinio grafičio, rašto meno ir kaligrafijos kūrimo, dalyvių gyvenimo istorijų vizualizavimo ir elektroninių knygų kūrimo), dalyviai kuria savo autorines knygas. Apie projektą skaitykite daugiau. Balandžio 16–18  d. Pagyvenusių žmonių asociacijos nariai dalyvavo grafikės Rasos Prišmontienės knygos ženklo kūrimo užsiėmime. Dalyviai savo autorinėms knygoms sukūrė autoekslibrisus giliaspaudėmis grafikos technikomis.

Lolitos Putramentienės inf.

Ekslibriso dirbtuvės ŠAVB Knygos grafikos centre (vadovė dailininkė Rasa Prišmontienė).
Projektas "Mano gyvenimo knyga“.


Projektą dalinai finansuoja:2019 m. balandžio 1 d., pirmadienis

„AŠ PAIŠAU GRAŽIUS PAVEIKSLĖLIUS“. MIKALOJAUS POVILO VILUČIO EKSLIBRISŲ PARODA

2019 m. balandžio 1–30 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje eksponuojama žymaus lietuvių grafiko Mikalojaus Povilo Vilučio ekslibrisų paroda. Aš nepaišau simbolių, nepaišau idėjų ir gilių minčių, aš paišau gražius paveikslėlius.
Toks mano kūrybinis kredo. 

***
Sapnuoju sapną ir nežinau, kodėl jis toks. Įvykiai sapne neturi jokio man suprantamo loginio ryšio. Tikiu, kad yra priežastis, kodėl mano sapnai yra tokie, bet aš jos nežinau. 
Paveikslo vaizdas ateina man į galvą kaip sapnas – nežinia iš kur, nežinia kodėl toks. Ateina jis staiga, o man belieka jį nukopijuoti ir viskas.

***
– O kokia tavo paveikslo idėja? – dažnai manęs klausia. 
– Mano paveikslo idėja yra vaizdas, atėjęs man į galvą nežinia iš kur. O tai, ką tu matai, yra tik varganas idėjos šešėlis, – taip atsakau iš Platono pasimokęs. 

***
Nemanau, kad paveikslo vaizdą į galvą man atsiunčia Dievas. Jeigu taip būtų, mano paveikslai būtų gražesni. Tikriausiai iš mano pasąmonėje esančių visų mano kada nors matytų vaizdų kai kurie priklausomai nuo mano nuotaikos perlipa į mano sąmonę, mano sąmonė juos sudėlioja į paveikslą ir aš jį nupaišau, padarau matomą kitiems. 

***
Kuriu ekslibrisus tiems, kam mano ekslibrisai patinka. 
Ekslibrisas turi dvi paskirtis – nurodo knygos savininką ir papuošia knygą. 
Parašau žodį „ex libris“, savininko vardą ir pavardę, zodiako ženklą, rodantį jo gimimo mėnesį, savininko profesijos simbolį, jeigu toks yra, jo pomėgius, jeigu juos sugebu pavaizduoti. Nupaišau tai, ką žmogus, kuriam darau ekslibrisą, nori jame matyti. Jeigu tai įmanoma. Visa kita – tik dėl gražumo. 

***
– Ką reiškia gėlė tavo ekslibrise?
– Gėlė nieko nereiškia. Ji dėl gražumo. Kad žmonės, pamatę mano ekslibrisą, pasakytų: koks jis gražus. Grožis nieko nereiškia – tik save patį. 
Ekslibrisą kuriu kaip sau. O tai reiškia, kad darau tokį gražų, kokį tik sugebu, kokį pats klijuočiau į savo knygą. Jeigu daryčiau ekslibrisą gražų žmogui, kuris jo nori, o sau pačiam negražų – meluočiau.

Mikalojus Povilas Vilutis

Išleistas 2019 metų ekslibrisų parodų katalogas.

2019 m. kovo 11 d., pirmadienis

ŠIAULIETĖS DAILININKĖS LOLITOS BRAZOS EKSLIBRISŲ PARODA LAZDIJŲ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Lolitos Brazos dovana Lazdijų viešajai bibliotekai. Ekslibrisas-skirtukas, X3, 2019. 
Lazdijų viešojoje bibliotekoje 2019 metų kovo 8 d. – balandžio 5 d. eksponuojama Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo narės Lolitos Brazos sukurtų ekslibrisų paroda. Paroda lankytojams pristatyta Lazdijų bibliotekos 80-mečio minėjimo šventėje kovo 8 dieną. Šiai progai apie biblioteką išleistas leidinys. Jubiliejinei knygai viršelį ir ekslibrisą sukūrė Lolita.


Knygos viršelio ir ekslibriso autorė – Lolita Braza (2019 m.)


Apie renginį Lazdijų viešojoje bibliotekoje skaitykite.

A. Kaktytės inf.