Rodomi pranešimai su žymėmis Konferencijos. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Konferencijos. Rodyti visus pranešimus

2015 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

PAMINĖTAS ŠIAULIŲ EKSLIBRISO 90-METIS

J. Nekrašius, A. Kaktytė

Rugsėjo 18 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje iškilmingai paminėtas Šiaulių ekslibriso 90-metis, sutelkęs per 40 knygos ženklų mylėtojų. Į bibliotekos organizuojamą mokslinę praktinę konferenciją "Šiaulių krašto knygos ženklai kaip kultūros paveldas ir jo sklaida XX-XXI amžiuje" rinkosi ekslibrisų kūrėjai, knygos nuosavybės ženklų kolekcininkai ir tyrėjai, dailės pedagogai ir moksleiviai.
Konferencijos svečius sutiko projekto "Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės" vadovė Laima Naujokienė, įžanginį žodį tarė bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė, konferenciją moderavo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, kultūros istorikas Jonas Nekrašius.

ŠAVB direktorė Rūta Žirgulytė
Mokslinė praktinė konferencija
"Šiaulių krašto knygos ženklai kaip
kultūros paveldas ir jo sklaida
 XX-XXI amžiuje"
Konferencijos moderatorius
Jonas NekrašiusKONFERENCIJOJE...

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė trumpai apžvelgė bibliotekos indėlį vystant ir propaguojant lietuvišką ekslibrisą Šiaulių krašte, tradicijas, pristatė Šiaulių Ekslibriso, nuo 2014 m. rugsėjo mėn. reorganizuoto į Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą, veiklą ir renginius.

Iš kairės: Prof. V. Janulis, J. Nekrašius
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Jonas Nekrašius ir Šiaulių universiteto Menų fakulteto dekanas profesorius Vaidotas Janulis
apibūdino Ekslibriso istoriją ir jo sklaidą Lietuvoje ir Šiauliuose XX-XXI amžiuje, pirmųjų ekslibriso tyrinėtojų bibliofilo ir XXVII knygos mėgėjų sekretoriaus Viktoro Cimkausko (1896-1944) ir dailininko Gerardo Bagdonavičiaus (1901-1986) indėlį į ekslibriso sklaidą ir  populiarinimą Lietuvoje, knygos ženklo reikšmę knygotyroje ir kultūros pavelde, tendencijas, stilius ir grafikos technikas, šiuolaikinio ekslibriso paskirtį, pademonstravo vaizdo medžiagoje, Lietuvos dailininkų sukurtų ekslibrisų vizualizaciją.

Prof. V. Rimkus

Habilituotas menotyros mokslų daktaras, profesorius-emeritas Vytenis Rimkus išnagrinėjo ekslibriso kaip mažosios grafikos rūšies svarbiausias tendencijas, santykį su knyga ir skaitytoju, jo taikomąją paskirtį (parodos, konkursai, seminarai, kūrybinės laboratorijos ir etc.).
Dailininkas Klemensas Kupriūnas

Dailininkas iš Utenos (Linkuvos) Klemensas Kupriūnas pasidalino savo patirtimi kuriant ekslibrisus, dalyvaujant respublikiniuose ir tarptautiniuose ekslibrisų konkursuose, jo sklaidą Lietuvoje ir Šiaulių krašte.

Dailės mokytoja
Janina Budrienė
Mokytoja Janina Budrienė apibūdino dailininko Gerardo Bagdonavičiaus eskizus, kuriant ekslibrisą prof. Vyteniui Rimkui, jų stilistiką ir vaizdą.

Dailės mokytoja
Lolita Putramentienė-Braza


Šiaulių Jovaro progimnazijos dailės mokytoja Lolita Putramentienė-Braza pasidalino kūrybine patirtimi apie ekslibrisų kūrimą ir mokinių supažindinimą su knygos ženklu, jo technikas ir stilius, edukacinę veiklą šioje progimnazijoje.
ŠAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Nijolia Kasparavičienė
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Nijolia Kasparavičienė išsamiai apibūdino šioje bibliotekoje senosiose knygose esančius lietuviškus knygos ženklus: ekslibrisus, superekslibrisus, knygos antspaudus, knygos įrašus, dedikacijas ir etc., pateikė jų vizualizaciją.

LMB Informacijos skyriaus vedėja
Regina Vaišvilienė
Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė pristatė ekslibrisų kolekciją (apie 700 ekslibrisų, daugiau kaip 100 Lietuvos ir 16 užsienio autorių darbai), sukauptą Lietuvos medicinos bibliotekoje lietuviškosios medicinos tema per dvidešimt metų. Apžvelgė kolekcijos atsiradimo istoriją, autorius ir darbus. Išskyrė ekslibrisus skirtus šiauliečiams medikams ar šiauliečių menininkų sukurti medicinos tema.


KONFERENCIJOS IR PARODŲ DALYVIAI

Iš dešinės: Dail. Klemensas Kupriūnas su anūku ir sūnumi
Jubiliejinė paroda "Šiaulių ekslibrisui-90"
Vienas gražiausių šventės akcentų – jubiliejinės parodos "Šiaulių ekslibrisui - 90" atidarymas. Šiaulių krašto žmonėms žodį tarė ir eilėmis prabilo dailininkas iš Utenos Klemensas Kupriūnas.


Ekspozicija iš Jono Nekrašiaus kolekcijos,
Šiaulių miesto ir apskrities dailės mokytojų,
moksleivių autoekslibrisai
Jubiliejinė paroda "Šiaulių ekslibrisui-90"
ŠAVB galerijoje, III a.
Dail. Gerardo Bagdonavičiaus autoekslibrisai
Jubiliejinė paroda "Šiaulių ekslibrisui-90"
ŠAVB galerijoje, II a.

Dail. Klemenso Kupriūno ekslibrisai Šiaulių krašto žmonėms
Jubiliejinė paroda "Šiaulių ekslibrisui-90"
ŠAVB Meno ir muzikos skyriujeDOVANA - EKSLIBRISAS Šiaulių krašto žmonėms, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąjai bibliotekai ir projektui "Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės" atminti.

Lolitos Putramentienės-Brazos ekslibrisas
Dovana konferencijos ir parodos dalyviams


Šiaulių universiteto KKizevičiaus grafikos centre
Dail. Lolita Putramentienė-Braza
Šiaulių universiteto KKizevičiaus grafikos centre
Šiaulių universiteto KKizevičiaus grafikos centre

Projekto "Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės" 
Socialiniai partneriai:
Šiaulių „Saulėtekio" gimnazija
Šiaulių Jovaro progimnazija
Lietuvos dailininkų sąjunga, Šiaulių dailininkų organizacija

Projekto rėmėjai:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos kultūros taryba
Šiaulių  universitetas

Informaciniai rėmėjai:
Radio stotis RS2
Šiaulių naujienos
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka


2015 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis

"ŠIAULIŲ EKSLIBRISUI–90" JUBILIEJINĖ PARODA IR KONFERENCIJA

Rugsėjo 18 d., penktadienį, 10 val. maloniai kviečiame dalyvauti projekto „Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės" mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Šiaulių krašto knygos ženklai kaip kultūros paveldas ir jo sklaida XX-XXI amžiuje“, skirtoje Šiaulių ekslibriso 90-mečiui.

KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ 
KONFERENCIJOS LAIKAS rugsėjo 18 d. 10 val. 
VIETA Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Šios konferencijos proga eksponuojami dailininko Gerardo Bagdonavičiaus autoekslibrisai, projekto „Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės“ įvadinių kūrybinių laboratorijų metu Šiaulių miesto ir rajono moksleivių ir mokytojų sukurti knygos ženklai „Ekslibrisai sau“, ekslibrisai šiaulietiška tematika iš Jono Nekrašiaus kolekcijos ir dailininko Klemenso Kupriūno knygos ženklai Šiaulių krašto žmonėms.

PARODOS LAIKAS rugsėjo 1-30 d.
PARODOS ATIDARYMAS rugsėjo 18 d. 14 val.
PARODOS VIETA Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Pirmą kartą parodoje eksponuojamos archyvinės fotografijos,
kuriose užfiksuotos K. Kupriūno kompozicijos "Ex libris"
atidengimo Pakruojyje šventė, 1985.
 Skulptūrą atidengia dail. Gerardas Bagdonavičius
 (J. Nekrašiaus kolekcija).

Projektas "Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės"
APIE PROJEKTĄ RS2 RADIO STOTYJE


Socialiniai projekto partneriai:
Šiaulių „Saulėtekio" gimnazija
Šiaulių Jovaro progimnazija
Lietuvos dailininkų sąjunga, Šiaulių dailininkų organizacija
Projekto rėmėjai:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos kultūros taryba 
Šiaulių  universitetas

2015 m. kovo 25 d., trečiadienis

KVIETIMAS Į MOKSLINĘ-PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ


Projektas „Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės“
KVIETIMAS Į MOKSLINĘ-PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ

 „ŠIAULIŲ KRAŠTO KNYGOS ŽENKLAI KAIP KULTŪROS PAVELDAS IR JO SKLAIDA XX-XXI AMŽIUJE“

Konferencija skirta Šiaulių ekslibriso 90-mečiui paminėti

Maloniai kviečiame dalyvauti mokslinėje-praktinėje konferencijoje rugsėjo 18 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (Aušros alėja 62, Šiauliai. Tel. (8 ~ 41) 523753, elektroninis paštas: menocentras@savb.lt) ir įvadinėse kūrybinėse laboratorijose gegužės 5 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje ir gegužės 29 d. Šiaulių universiteto K. Kizevičiaus grafikos centre, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje.

Mokslinės praktinės konferencijos laikas – 2015 m. rugsėjo 18 d.
Įvadinių kūrybinių laboratorijų laikas – 2015 m. gegužės 5 d., gegužės 29 d.
Konferencijos vieta – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Aušros alėja 62, Šiauliai.
Įvadinių kūrybinių laboratorijų vieta - Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Šiaulių universiteto K. Kizevičiaus grafikos centras (Aušros alėja 50, Šiauliai) ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija (Lieporių g. 2, Šiauliai).

MOKSLINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS DIENA 2015 m. rugsėjo 18 d.
Konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie regioninį knygos nuosavybės ženklą, kaip kultūros paveldą.
Konferencijos teminės kryptys nėra griežtai apibrėžtos, darbų autoriai kviečiami rengti pranešimus ir straipsnius įvairiomis temomis, pristatančiomis regioninį knygos nuosavybės ženklą.
Svarbios datos:
Iki 2015 m. rugsėjo 1 d. apie dalyvavimą konferencijoje pranešti el. paštu menocentras@savb.lt
Iki rugsėjo 10 d.  pateikti straipsnius el. paštu menocentras@savb.lt
2015 m. rugsėjo 18 d. Mokslinė-praktinė konferencija. Konferencijos moderatorius: Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo kuratorius Jonas Nekrašius.

Mokslinės-praktinės konferencijos metu bus eksponuojami moksleivių ir mokytojų sukurti ekslibrisai bei paroda, skirta „Šiaulių ekslibriso 90-mečiui“. Planuojama išleisti mokslinės praktinės konferencijos leidinį, kuriame bus publikuojami įvadinių kūrybinių laboratorijų darbai.


ĮVADINĖS KŪRYBINĖS LABORATORIJOS
Kūrybinių laboratorijų tikslas – suburti diskusijai ekslibriso naudojimo ir sklaidos problematikai neabejingus dailės pedagogus, aptarti kūrybingų pedagogų atradimus, gerąją patirtį, nesėkmių priežastis ir galimybes, sukurti ekslibrisą sau.
Svarbios datos:
Iki 2015 m. balandžio 2 d. užpildyti Konferencijos dalyvio registracijos formą.
Iki 2015 m. gegužės 1 d. kviečiame dailės mokytojus organizuoti moksleivių grupę mokykloje pamokų metu kurti eskizus tema „Ekslibrisas sau“ ir pristatyti į Bibliotekos Meno ir muzikos skyrių. Būtų malonu, jei užfiksuotumėte kūrimo akimirkas nuotraukose ir atsiųstumėte elektroniniu paštu menocentras@savb.lt  . Moksleivių eskizai bus skelbiami Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo tinklaraštyje.

2015 m. gegužės 5 d. kūrybinių laboratorijų programa:

Kūrybinių laboratorijų vieta - Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.
9:00–10:00 val. Dalyvių registracija.
10:00–10:30 Įvadinių kūrybinių laboratorijų atidarymas. Projekto „Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės“ pristatymas.
10:30-10:45 Pranešimas „Ekslibriso naudojimas ir sklaida Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje“ (lekt. R.  Prišmontienė).
10:45-11:00 Pranešimas „Ekslibriso svarba ir kūrimo galimybės Šiaulių Jovaro progimnazijoje“ (lekt. L. Putramentienė-Braza).
11:00-12:00 Moksleivių „Ekslibriso sau“ eskizų peržiūra ir atranka (vertinimo komisija: Vaiva Kovieraitė (Šiaulių universitetas), Šiaulių miesto dailės mokytojai)
12:00-12:15 Kavos pertraukėlė.
12:15–14:30 Kūrybinės laboratorijos „Ekslibrisas sau“ dailės mokytojams. Eskizų piešimas ir atspaudų ruošimas (Vadovai: R. Prišmontienė, L. Putramentienė-Braza).

2015 m. gegužės 29 d. kūrybinių laboratorijų programa:

9:00-9:30 Dalyvių registracija.
Šiaulių universiteto K. Kizevičiaus grafikos centre (Aušros alėja 50, Šiauliai) registruojasi linoraižinio technika dirbantys ekslibrisų kūrėjai.
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje (Lieporių g. 2, Šiauliai) registruojasi sausos adatos technika dirbantys ekslibrisų kūrėjai.
9:30:00-14:00 Kūrybinių darbų dauginimas ir spausdinimas Šiaulių universiteto K. Kizevičiaus grafikos centre ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje. Kavos pertraukėlė.


Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. Klauskite el. paštu menocentras@savb.lt

Socialiniai projekto partneriai:
Šiaulių „Saulėtekio" gimnazija
Šiaulių Jovaro progimnazija
Lietuvos dailininkų sąjunga, Šiaulių dailininkų organizacija
Projekto rėmėjai:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos kultūros taryba 
Šiaulių  universitetas


Organizatoriai

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka