Rodomi pranešimai su žymėmis Dovanos. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Dovanos. Rodyti visus pranešimus

2019 m. sausio 7 d., pirmadienis

TARPTAUTINĖ EKSLIBRISŲ IR MAŽOSIOS GRAFIKOS KONKURSO „M. K. ČIURLIONIUI – 120“ PARODOS KOLEKCIJA PERDUOTA SAUGOTI ŠAVB GERARDO BAGDONAVIČIAUS EKSLIBRISŲ FONDUI

Parodos pristatymo akimirkos. Iš kairės: asociacijos 3X vadovas Andrius Mosiejus ir parodos kuratorius Vaidotas Janulis. Ekslibriso autorius Andrius Mosiejus
2019 m. sausio 7 – vasario 10 d. bibliotekoje eksponuota tarptautinio ekslibriso ir mažosios grafikos konkurso „M. K. Čiurlioniui – 120“ darbų paroda. Tarp­tau­ti­nis eks­lib­ri­sų ir ma­žo­sios gra­fi­kos kon­kur­sas Drus­ki­nin­kuo­se bu­vo su­reng­tas ar­tė­jant M. K. Čiur­lio­nio 120-osios gi­mi­mo me­ti­nėms. Jos bu­vo mi­ni­mos 1995 me­tais. Kon­kur­se da­ly­va­vo 68 dai­li­nin­kai iš 24 pa­sau­lio ša­lių. Jie at­siun­tė konkursui per pu­sant­ro šim­to mažosios gra­fi­kos darbų.
Parodos pristatymas vyko vasario 8 dieną. Pristatyme dalyvavo dailininkas, asociacijos 3X vadovas Andrius Mosiejus, ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui padovanojęs tarptautinio ekslibrisų ir mažosios grafikos konkurso „M. K. Čiurlioniui – 120“ kolekciją. Pristatymui pasibaigus, parodos dalyviai buvo pakviesti į Knygos grafikos centrą susikurti ekslibrisą sau.

A. Kaktytės inf.


2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

LEIDINYS „EKSLIBRISAI MEDIKAMS“ ŠIAULIUOSE

Vaišvilos nuotr. 2017-09-23

I. Slonksnytės nuotr.


Ačiū šio leidinio rengėjai Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos skyriaus vedėjai Reginai Vaišvilienei už vertingą dovaną Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui (toliau GBEF). Visų norinčių pavartyti leidinį laukiame Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Knygos grafikos centre.

R. Vaišvilienė ŠAVB  atvežė dovanų – 30 knygų medicinos, dailės ir ekslibriso tema. 

GBEF bendrystė su Lietuvos medicinos biblioteka prasidėjo 2015 m. Tuomet vykdėme projektą „Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės". Regina Vaišvilienė konferencijoje "Šiaulių krašto knygos ženklai kaip kultūros paveldas ir jo sklaida XX–XXI amžiuje" pristatė šiaulietiškus ekslibrisus medicinos tema.

A. Kaktytė inf.

2017 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis

ŠIAULIUOSE LANKĖSI EKSLIBRISŲ KOLEKCININKAS IŠ SANKT PETERBURGO

Iš kairės: GBEF pirmininkas J. Nekrašius, kolekcininkas S. Gasiūnas
 dailininkė L. Braza, bibliotekininkė A. Kaktytė
Rugsėjo 13 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje lankėsi ekslibrisų kolekcininkas Stanislovas Gasiūnas iš Sankt Peterburgo. Kolekcininkas domėjosi bibliotekoje eksponuojamomis žymių lietuvių grafikų A. Čepausko ir V. Janulio ekslibrisų parodomis, bibliotekoje įkurtu Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondu. Svečią priėmė GBEF nariai: bibliotekininkė Asta Kaktytė, Ekslibrisų fondo pirmininkas Jonas Nekrašius ir dailininkė Lolita Braza. Apsikeitėme dovanomis. S. Gasiūnas GBEF dovanojo leidinių ir 18 ekslibrisų.


Stanislovas Gasiūnas gimė 1943 m. Panevėžyje. Po karo šeima buvo priversta išvykti iš Lietuvos. Trylikametis S. Gasiūnas apsigyveno su tėvais Rusijos tolimuosiuose rytuose, prie Ochotsko jūros Nagajevo įlankos, Magadano mieste. Ten baigė geologijos mokslus. Šiuo metu gyvena Sankt Peterburge.
S. Gasiūnas yra sukaupęs apie 4 000 knygų, iš jų 1 200 ekslibrisų tema, apie 21 tūkst. įvairių šalių dailininkų ekslibrisų. Dar lietuvis kolekcionuoja akmenis ir su jais susijusią literatūrą.

A. Kaktytės inf.
Ievos Slonksnytės nuotr.

Iš kairės: bibliotekininkė A. Kaktytė, kolekcininkas S. Gasiūnas, dailininkė L. Braza

2017 m. gegužės 3 d., trečiadienis

ANTANO KMIELIAUSKO EKSLIBRISŲ PASAULISĮžymus dailininkas Antanas Kmieliauskas gimė 1932 metais Olendernės kaime, Butrimonių valsčiuje, Alytaus apskrityje, mokėsi ir baigė Vilniaus dailės institutą. Dirbo ir tebedirba įvairiose dailės srityse, sukūrė iki šimto skulptūrų, nutapė freskų, portretų, grafikos lakštų. Jo kūrybinė veikla kupina ieškojimų, nepaklusnumo tuometei valdiškajai tematikai, dramatiškoms situacijoms. Tai ir kūriniai bažnyčioms, antkapiniai paminklai, religinės statulos. Visoje šioje sunkiai aprėpiamoje kūrybinėje erdvėje ypatingą vietą užima ekslibrisai, specifinis smulkiosios grafikos žanras.

XX a. antroje pusėje lietuvių dailėje buvo dedamos pastangos prasiveržti pro tarybinį uždarąjį kultūros ratą: ganėtinai sparčiai pradėti kurti sveikinamojo pobūdžio kūrinėliai, asmeniniai ekslibrisai, telpantys pašto voke ir galintys lengviau keliauti po pasaulį. Ne tik klasikiniai, bet ir simboliniai, abstrahuoti vaizdai lengviau pereidavo cenzūros kliūtis, jie pradėjo rodytis konkursuose, parodose, laimėti prizus, paliudyti Lietuvos ir jos dailės buvimą pasaulyje. Į šią veiklą itin aktyviai ir svariai įsijungė tokie dailininkai, kaip Vincas Kisarauskas, Gražina Didelytė ir, žinoma, Antanas Kmieliauskas. Smulkioji grafika jų kūryboje reiškėsi subrendusio dailininko savitumu ir į šią sritį pritraukė daugelį kūrėjų, vienus laikinai, o kitus ir visam laikui. Šiuo metu Lietuvoje esama įvairaus pobūdžio ir apimties ekslibrisų parodų, kaupiamos kolekcijos, išleidžiama katalogų, knygų.

Visoje šioje erdvėje A. Kmieliausko ekslibrisai užima ryškią savitą vietą. Kiekvienas iš jų – individualus, atskiras dailės kūrinys, daugeliu atvejų nepasiduodantis pakartoti ar nukopijuoti. Tai lemia ir vaizdo komponavimas, ir savos technikos kūrimas bei naudojimas. Čia esama reljefinių atspaudų, koliažų, spalvinimo, dydžio variantų ir kt. Nuo taikomosios (knygos ženklo) funkcijos dažnas jo ekslibrisas pereina į estampo, įrėminto, savarankiško paveikslo kategoriją. Tad apskritai keičiasi šiuolaikinio ekslibriso paskirtis – nuo knygos, bibliotekos ir jos savininko ženklo, galimo dauginti dideliu tiražu, link žmogaus charakteristikos. Tačiau A. Kmieliausko ekslibrisai turi ir kitą savybę, grąžinančią ekslibrisą į jo praeitį. Ekslibrisas, vienas iš daugelio, gali būti įmontuotas (o kaip kitaip su reljefiniu daugiasluoksniu) į autorinę ar šiaip brangią knygą ir padvigubinti ar šiaip padidinti jo materialinę ir ypač dvasinę vertę.

A. Kmieliauskas sukūrė apie 500 ekslibrisų. Tai nėra pastovus skaičius – jis didėja, keičiasi, įvairėja jų meninis vaizdas, technologija. Jau dabar jie tapo brangintina kolekcijų dalimi, užima svarią, pirmaujančią vietą tarp Lietuvos ekslibrisų pradininkų ir kūrėjų: tai Gerardas Bagdonavičius, taip pat Vincas Kisarauskas, Gražina Didelytė, Alfonsas Čepauskas. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka iš savo gausios kolekcijos, taip pat iš keleto privačių rinkinių 2017 m. surengė įdomią, turiningą A. Kmieliausko ekslibrisų parodą, skatinančią tęsti Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo kūrimą.

Prof. habil. dr. Vytenis Rimkus
DĖKOJAME Dailininkui Antanui Kmieliauskui už dovanotus ekslibrisus Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui.


* Be autoriaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) sutikimo šį kūrinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai jį skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Be autoriaus ir ŠAVB sutikimo draudžiama šį kūrinį, esantį viešosiose bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose ar archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais viešai skelbti ar padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose. 
2017 m. kovo 20 d., pirmadienis

VYGANTO IR JANINOS ALIŠAUSKŲ DOVANA BIBLIOTEKOS GERARDO BAGDONAVIČIAUS EKSLIBRISŲ FONDUI

2017 m. kovo 16 d. vyko dailininko V. K. Jonyno kūrybos pristatymas iš privačių kolekcijų. Renginio metu Šiaulių „Laiptų“ galerijos vadovė Janina Ališauskienė ir 1-osios muzikos mokyklos direktorius Vygintas Ališauskas Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui (GBEF) dovanojo parodų katalogų ir ekslibrisų.
Iš kairės: parodos organizatorė Asta Kaktytė,  kolekcininkai Vygintas Ališauskas (segtuvas rankose) ir Janina Ališauskienė
Janina ir Vygantas Ališauskai savęs kolekcininkais nelaiko. „Bendraujant su menininkais, organizuojant parodas ir konkursus, per daug metų natūraliai susikaupė keli tūkstančiai ekslibrisų“, – renginyje pristatydamas šeimos kolekciją kalbėjo V. Ališauskas.
GBEF saugomi 5 ekslibrisai, skirti galerijai „Laiptai“
J. ir V.  Ališauskai 1997 m. organizavo pirmąjį „Laiptų galerijos“ respublikinį ekslibrisų konkursą-parodą. Išleido katalogą (sud. V. Ališauskas), kurį kartu su tarptautinės Vilniaus ekslibrisų bienalės katalogais perdavė saugoti bibliotekai.
Bibliotekos GBEF dovanoti ekslibrisai autografuoti. Tai vilniečio Arūno Prelgausko, klaipėdiečių Augustino Virgilijaus Burbos, Tatjanos Simanaitienės, šiauliečių Dalvio Udrio, Vaidoto Janulio, panevėžiečio Henriko Mazūros darbai. Fondui dovanoti ir V. Ališauskui sukurti grafiko Algio Kliševičiaus ekslibrisai. A. Kliševičius (1950–2008) vienas pirmųjų Lietuvoje ekslibrisus pradėjo kurti kompiuterine technika.
Nuo šiol bibliotekos GB ekslibrisų fondas turi ir žymaus lietuvių grafiko Žibunto Mikšio ekslibrisų. Ališauskų šeima bibliotekai dovanojo 6 grafiko darbus. V. Ališauskas artimai bendravo su Ž. Mikšiu ir ne kartą lankėsi jo namuose Paryžiuje. Didelė dalis Vyginto ir Janinos Ališauskų ekslibrisų kolekcijos atkeliavo iš  Ž. Mikšio archyvo.
Biblioteka susirašinėjo su grafiku Ž. Mikšiu. Bibliotekoje saugoma dalelė šio iškilaus menininko palikimo: jo asmeninės bibliotekos knygų, spaudos iškarpų rinkinių, korespondencijos. Viename iš paskutinių savo laiškų bibliotekai Ž. Mikšys (1923–2013) rašė, kad planuoja atsiųsti autorinių ekslibrisų rinkinį. Deja, siuntinys bibliotekos nepasiekė.
Astos Kaktytės inf.
Ievos Slonksnytės nuotr.

2017 m. kovo 1 d., trečiadienis

EKSLIBRISAS POETEI JADVYGAI GABRIŪNAITEI

2017 metų kovo 3 d. Kupiškyje vyko Lietuvių kalbos dienoms skirta konferencija „Tai nuo Jūsų čia taip šviesu, nuo žodžio kitaip pasakyto, nuo pagalvojimo balsu...“ (J. Marcinkevičius).

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimą „Poetės Jadvygos Gabriūnaitės pėdsakai Šiauliuose“ skaitė Šiaulių profesinio rengimo centro lietuvių kalbos mokytoja Branguolė Šimkūnienė.

Pranešimo metu buvo perskaityti dailininkės Lolitos Brazos prisiminimai apie poetę, pristatytas jai prieš 30 metų sukurtas ekslibrisas, kuris padovanotas Kupiškio muziejui. Poetė apie šio ekslibriso egzistavimą nežinojo. Ekslibrisas saugomas Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde. 

Lolita Putramentienė–Braza, 1987 m.
Pranešimo tekstas:
„Jei tai būtų laiškas, kreipčiausi į poetę pačiais gražiausiais žodžiais:
Garbioji Jadvyga, susitikome prieš trisdešimt metų. Tau tuomet buvo tiek, kiek man dabar. Po kelerių metų Tu išėjai. Negaliu patikėti, kokia buvai jauna. Kiek liko dar nesukurtų eilių… Susitinkam vėlei. Tik Tu pleveni angelo lengvumo sparnais, o aš, dabar atėjusi į Tavo amžių, spaudžiu saujoje brangius prisiminimų trupinius apie Tave, kurie man dabar brangūs, nes jų mažai. Jie sodrūs. Įspūdingi. Įkvėpti. Įsimintini. Amžini. Jie realūs, nes mano archyvuose guli miniatiūrinės grafikos kūrinėlis – Tau dedikuotas ekslibrisas. Taip Tavęs ir nepasiekęs...

1987-aisiais lankiausi ŠPI Filosofijos katedroje. Tuomet susitikau laborantę Jadvygą Gabriūnaitę. Visai nepamenu, apie ką kalbėjomės. Atsimenu tik emocinę pokalbio nuotaiką. Dialogas mezgėsi lėtai, be įtampos, kažkokiu paslaptingu tonu. Jadvygos mąslus žvilgsnis mane kiaurai tyrinėjo ir mažumėlę jinai man apie save papasakojo – rišliai, gražiai, su poetiniais palyginimais. Juk buvo sovietmetis… Taip susitikome dar trejetą kartų, gal daugiau. Susitikimai man labai įstrigo. Mane žavėjo jos solidi laikysena, juodi tvarkingai susukti į kuodą plaukai, tamsus ilgas drabužis jai suteikė paslapties ir solidumo. Aš kaskart nutildavau, kai ji taip išmintingai imdavo kalbėti ir klausiausi net nežinodama, kad ji visai ne filosofė, o poetė. Mane tai įkvėpė. Tuo metu buvau pradedanti ekslibrisų kūrėja. „Gaudžiau“ žmones, kam galėčiau sukurti knygos ženklą. Įkvėpta pažinties ir trumpos draugystės nutariau įamžinti poetę ir atsakingai, su meile kūriau jai ekslibrisą. Šiandien jį laikydama savo rankose, atsimenu vidinius impulsus, emocinį foną, kokiomis aplinkybėmis jis buvo sukurtas. 
Šis gražus datos ir atminimo pagerbimas palietė ir mane. Mielai leidžiu liestis prie brangių minties ir vaizdo trupinių, poetės knygos ženklo. Matykite Jūs gerbiamos Jadvygos Gabriūnaitės akimis.
Tegul tai bus pirma ir paskutinė mano gėlių puokštė poetei, tokia tvirta kaip įvykęs istorijos faktas ir tokia trapi kaip rasos lašelis mano grafiškoje raižyboje.
Ačiū, Jadvyga, Tau už išmoktą ekslibriso pamoką. Pagarbiai Lolita Braza, 1987–2017.“


Astos Kaktytė info.  

2017 m. vasario 3 d., penktadienis

PADĖKA / MERCI

Monsieur, Bernard Boucheix,

Nous avons reçu votre cadeau.

La publication de L’EX-LIBRIS français BULLETIN DE ’ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA CONNAISSANCE DE L‘EX-LIBRIS a enrichi le fond  d’ex-Libris de Gerardas Bagdonavičius de la bibliothèeque de Povilas Višinskis.

Le musée des d’ex-Libris a été reorganisé en 2014 au fond d’ex-Libris de Gerardas Bagdonavičius (GBEF).
Gerardas Bagdonavičius (1901-1986) est un classique lituanien des ex-libris du XX siècle.

Vous êtes un important invité du fond d’ex-Libris de Gerardas Bagdonavičius. On vous remercie pour les cadeaux.  
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.


Asta Kaktytė
Bibliothécaire, membre du conseil de GBEF

Į prancūzų kalbą vertė Daiva Petrulienė.

2016 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis

ALFONSO ČEPAUSKO EKSLIBRISŲ DOVANA

Alfonsas Čepauskas, žinomas Lietuvos dailininkas, keliautojas, žurnalistas ir knygos ženklų kūrėjas, dovanojo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje saugomam Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui 32 autorinius ekslibrisus.
Ekslibrisai sukurti skirtingu laiku naudojant įvairias technikas. Iki šiol bibliotekoje buvo saugomas tik vienas dailininko darbas, specialiai kurtas tarptautiniam ekslibrisų konkursui „Ex libris. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50“.

Dail. A. Čepausko ekslibrisai. I. Slonksnytės nuotr.

A. Čepauskas dvidešimt metų vadovavo „Lietuvos ekslibrisininkų“ klubui, šiuo metu yra klubo garbės prezidentas. Per gyvenimą sukūrė daugiau kaip 1 200 ekslibrisų, apie 300 estampų, keliasdešimt grafikos ciklų Lietuvos istorinėmis temomis, surengė apie šimtą vietinių ir tarptautinių ekslibrisų konkursų-parodų, 55 asmenines ekslibrisų ir grafikos parodas Lietuvoje ir užsienyje. Grafiko kūryba vertinama ne tik Lietuvoje, bet užsienyje – tarptautiniuose konkursuose pelnė per penkiasdešimt įvairių apdovanojimų.

A. Čepauskas Povilo Višinskio bibliotekoje pirmą kartą lankėsi 2016 m. lapkritį Šiaulių knygų mugės dieną. Joje pristatė tarptautinę parodą „M. K.Oginskiui-250“, susipažino su Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo kolekcija.

2017 m. rugsėjo mėn. planuojama surengti dailininko ekslibrisų parodą bibliotekos galerijoje.

Astos Kaktytės inf.

2016 m. gegužės 20 d., penktadienis

EKSLIBRISAI ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO BIBLIOTEKAI

Ekslibrisai paprastai skiriami bibliotekų savininkams. Šiaulių gegužių progimnazijos moksleiviai, vadovaujami mokyt. V. Žabarauskaitės, savo ekslibrisus dedikavo daugiau nei pusei milijono knygų lobynui - Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai. 


Bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje eksponuojami E. Banevičiūtės, V. Čerbausko, U. Lukošiaus, L. Bernoto, D. Toleikio, K. Jankutės, R. Jankutės, M. Gudžiūno, K. Vančauskaitės, K. Gelūnaitės, D. Būdryčio, G. Gedminaitės, R. Pličo, M. Čeno, U. Klapatausko, J. Šalutytės, U. Vaičiurgytės, L. Dumšos, D. Trinbos, M. Januševičiūtės, Eimanto, M. Šulytės, E. Paskočinaitės, V. Simaškos, F. Šukaitės, D. Durstinaitės, D Urbonaitės, G. Šuitaitės, Gerdo, P. Kondratiutaitės, K. Joniškio, G. Švaplytės, R. Eivo, D. Ramanauskaitės, M. Šimkevičiaus, K. K. Ramanauskaitės, M. Talutytės, Alijaus Š. Salvijaus A., M. Povilaičio, M. Matulo, T. Saženio, P. Mikalajūnaitės, D. Petrovaitės ekslibrisai. Darbai saugomi Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde.Ekslibrisų parodos vieta: ŠAVB Meno ir muzikos skyrius (Aušros al. 62)
Parodos laikas: 2016 m. 05.23-06.01
Kviečiame apsilankyti.

2016 m. kovo 17 d., ketvirtadienis

GRAFIKĖS VAIVOS KOVIERAITĖS EKSLIBRISŲ DOVANA BIBLIOTEKAI


Ekslibrisas suomiui iš Helsinkio.
Exl užsakytas M. Alko giminių, jo
jubiliejaus proga.
Ekslibrisas suomiui iš Helsinkio.
Exl užsakytas M. Alko giminių, jo
jubiliejaus proga.

Ekslibrisas dovanotas
Mikko Alko jubiliejaus proga.
Suomija, Helsinkis.Apie menininkęEkslibrisas tarptautiniam ekslibrisų
konkursui "Kuršių marių vėtrungės-
praėjusių amžių "Fesibukas", 2014.
        

Ekslibrisas suomiui iš Helsinkio.
Exl užsakytas M. Alko giminių, jo
jubiliejaus proga.

Apie menininkę
Dėkojame dailininkei už bendradarbiavimą ir pagalbą turtinant
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą.

2015 m. lapkričio 30 d., pirmadienis

GUBERNIJA SKYRĖ PARAMĄ DAILININKUI

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje 2015 metais organizuotas projektas „Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės“, kuriame dalyvavo dail. Gerardo Bagdonavičiaus (1901-1986) bičiulis dailininkas Klemensas Kupriūnas. Dailininkas įkvėptas projekto idėjos  rugsėjo 18 d. į svarbiausią projekto renginį – mokslinę praktinę konferenciją "Šiaulių krašto knygos ženklai kaip kultūros paveldas ir jo sklaida XX-XXI amžiuje" – atvyko nešinas dovanomis. Konferencijos dalyviams ir svečiams Klemensas Kupriūnas įteikė savo kurtus ekslibrisus. 

Ypatingą dovaną –  skulptūrinį ekslibrisą "Narvelis" skyrė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai. Ši skulptūrinė kompozicija skirta maestro Gerardui Bagdonavičiui ir Šiaulių krašto žmonėms (prof. V. Rimkui, kultūrologui J. Nekrašiui) Šiaulių ekslibriso 90-ies metų jubiliejaus proga. 

Dailininko iniciatyvą dovanoti darbą bibliotekai parėmė AB "Gubernija".


Skulptūrinio ekslibriso "Narvelis" idėją atspindi šie dailininko Klemenso Kupriūno žodžiai.
Ištrauka iš dailininko laiško Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui.


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka


2015 m. spalio 12 d., pirmadienis

DAILININKO VAIDOTO JANULIO EKSLIBRISŲ DOVANA BIBLIOTEKAI

2015 m. spalio 13 – lapkričio 13 d. Meno ir muzikos skyriuje ant Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo sienos eksponuojami dailininko Vaidoto Janulio sukurti ekslibrisai, dovanoti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai.
Vaidotas Janulis gimė 1957 m. Šiauliuose. Baigęs Šiaulių universiteto Dailės fakultetą liko dirbti Šiaulių universitete. Šiuo metu yra Piešimo katedros profesorius, Menų fakulteto dekanas. Dėsto grafiką studentams ir magistrantams. Ekslibrisas yra vienas iš svarbiausių meno sričių, kuriomis domisi dailininkas. Vaidoto Janulio sukurti knygos ženklai bienalėse ir trienalėse yra pelnę pirmus, antrus ir paskatinamuosius apdovanojimus. 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje saugoma 16 dailininko ekslibrisų.

 Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
2015 m. spalio 4 d., sekmadienis

EKSLIBRISAS – DOVANA MOKYTOJAMS

Ekslibrisas jubiliejinei Šiaulių mokytojų kūrybinei parodai

Lolita Putramentienė-Braza
Tarptautinei mokytojų dienai paminėti 2015 m. spalio 2 dieną „Laiptų galerijoje“ atidaryta jubiliejinė dešimtoji Šiaulių miesto mokytojų kūrybos darbų paroda „X“. 

Šiai progai atminti dailininkė ir pedagogė Lolita Putramentienė-Braza sukūrė ekslibrisą, juo pasveikino kolegas:


"Būdama Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrių fondo tarybos narė dalinuosi savo ekslibriu su Šiaulių dailės mokytojais. Mieli kolegos, dešimt metų kartu susitinkam, bendraujam, džiaugiamės... Tegul neblėsta dailiokų mažos šventės. Būkim visur kur mūsų reikia. Kurkim aplink save harmoniją ir nenustokim tikėti, kad grožis išgelbės pasaulį. G. Bagdonavičiaus dvasioje gyvenkim kasdien..." Ekslibrisas saugomas Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

2015 m. liepos 28 d., antradienis

HENRIETOS VEPŠTIENĖS EKSLIBRISŲ RINKINYS BIBLIOTEKOJE


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas pasipildė 49 ekslibrisais. 2015 m. birželio 30 d. fondas priėmė vertingą dovaną iš lietuvių išeivės į JAV Henrietos Virkau Vepštienės. Sužinojusi, kad Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje renkami ir eksponuojami knygos nuosavybės ženklai, atsiuntė daugiau nei pusę savo ekslibrisų kolekcijos. Visi sukurti darbai yra skirti menininkės pažįstamiems, kurių didelė dalis bibliotekos lankytojams bus atpažįstami. 
Rugpjūčio mėnesį kviečiame apsilankyti 
dailininkės dovanotų ekslibrisų ekspozicijoje
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, 
Meno ir muzikos skyriuje.


 Apie Henrietą Virkau Vepštienę:

Gimė Šiaulėnų valsčiuje, Lietuvoje 1933 metais. Baigė Illinois Universitetą (University of Illinois), Champaign, Illinois, JAV. Vėliau studijavo fotografiją ir litografiją Chicagos Meno Institute (School of the Art Institute of Chicago). Yra sukūrusi virš septyniasdešimt ekslibrių, foto-litografijos technika daugindama ofseto būdu.Dalyvavo: 
Galerija, Chicago, Illinois, 1981.
Inter-Exlibris, Frederikshavn, Danija, 1982.
The Link Gallery, Canberra, Austrija, 1982.
International Exlibris Centrum van deStad Sint-Niklaas, Stedellijkmuseum, Zamanstrat, Belgija, 1983.
Dickinson College, Sharp Room, Carlisle, Pennsylvania, JAV, 1983.
International Biennial at Malbork, Lenkija 1984 (pažymėta garbės medaliu).
Beverly Art Center, Chicago, Illinois, JAV, 1984.
Pakruojo Dvaro Rūmai, Pakruojis, Lietuva, 1990.
Menininkų Rūmai, Vilnius, Lietuva, 1991.
International Ex Libris Exhibition, Fung Ping Shan Museum, Hong Kong, 1991.
International Ex Libris Exhibition, Taipei, Taiwan, 1994.
Lietuvių Meno Muziejus, Lemont, Illinois, JAV, 1995.
Čiurlionio Galerijoje, CHicago, Illinois, JAV.
Second Street Art Gallery, Charlottsville, Virginia, JAV.
Rinkiniai randami:
The Malbork Castle Museum, Malbork, Lenkija.
Newberry Library, Wing Collection, Chicago, Illinois, JAV. (Iš Gintauto Vėžio rinkinio).
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.


Darbai atspausdinti:
Vengris, V.O., Lithuanian Bookplates, Lithuanian Library Press, Chicago, Illinois, JAV, 1980.
Lituanus, vol. 28, No. 4, Chicago, Illinois, JAV, 1982.
Inter-Exlibris, Klaus Rodel, Frederickhavn, Danija, 1984/85; 1986, 1987-1988.
Międzynarodowe Biennale Eksibrisu Wspolczesnego Malbork, Malbork, Lenkija, 1984, 1990.
The Cream of International Ex Libris, Ex Libris Association, Hong Kong, 1991.
Kisarauskas, Vincas. ed. Lietuvių ekslibrisas, Vilnius, Vaga, 1991.
Print, America's Graphic Design Magazine, Westfield, Massachusetts, 1993.
Rights, Edith Anderson, Bookplates from the Permanent Collection–Kaleidoscopic Views, The Montclair Art Museum New Jersey, 1993.
A Treasure of World Exlibris, 1994, Taiwan, 1994.
American Artists of the Bookplate, Cambridge, Massachusetts, 1996.
Ex libris–Sammlung des Stadtmuseums Bruneck. Bruneck, Italy, 2003.Pagarbiai, 
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka


2015 m. balandžio 19 d., sekmadienis

DAILININKO VYTAUTO OSVALDO VIRKAU EKSLIBRISŲ DOVANA BIBLIOTEKAI

Biblioteką pasiekė ekslibrisų siuntinys iš JAV. Dėkojame lietuvių išeivijos dailininkui V.O. Virkau už bendradarbiavimą, kuriant Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą, knygos nuosavybės ženklų kolekciją.

Sertifikatas V.O. Virkau, 1992. 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka džiaugiasi bendravimu su lietuvių išeivijos dailininku Vytautu Osvaldu Virkau, šiemet švenčiančiu 85-ąjį gimtadienį. Šios šventės proga, dailininkas biblioteką pamalonino siuntiniu. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas pasipildė 334-iais dailininko V.O. Virkau sukurtais ekslibrisais.

Pavartyti chronologinį V.O. Virkau sukurtų ekslibrisų sąrašą ir pasigrožėti dailininko ekslibrisais galite bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje (Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas).


Dailininko ekslibrisai


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka


2015 m. kovo 24 d., antradienis

GRAFIKĖS RASOS PRIŠMONTIENĖS EKSLIBRISAI BIBLIOTEKOJEBibliotekos Gerardo Bagonavičiaus ekslibrisų fondas pasipildė naujais knygos nuosavybės ženklais. Tai autoriniai ekslibrisai iš Šiaulių grafikės Rasos Prišmontienės rinkinio.Grafikės ekslibrisai 2015 m. kovo-gegužės mėn. eksponuojami ant Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo sienos, Bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje.

Apie Rasos Prišmontienės ekslibrisus...

Rasa Prišmontienė ieško kiekvienam knygos ženklo savininkui ir progai skirtingos estetinės išraiškos. Taip, tai tiesa. Tačiau norisi pratęsti Jolantos Sereikaitės išsakytus žodžius. Grafikės ekslibrisuose yra žaismingo stebuklo. Tai lyg kokybiška literatūrinė pasaka.


Kviečiame pamatyti ekspoziciją!

Pagarbiai,
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

2014 m. gruodžio 30 d., antradienis

ŠIAULIETĖS DAILININKĖS DOVANA BIBLIOTEKAI


Lolitos Putramentienės-Brazos ekslibrisai bibliotekojeEkslibrisai – vieni gražiausių ir prasmingiausių dailininkės Lolitos Putramentienės-Brazos kūrybos darbų. 


Dailininkės ekslibrisai, tai žaidimas su savo jausenomis. Juose fiksuojama spontaniška mintis ir atmintis apie žmones, gyvenimo epizodai. 


Nuo šiol šiauliečiai ir Šiaulių krašto svečiai galės grožėtis dailininkės sukurtais ekslibrisais Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje. Nes 2014 metų rudenį, pristatant visuomenei Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą, dailininkė Bibliotekai dovanojo savos kūrybos knygos nuosavybės ženklų kolekciją. 


Laukiame Jūsų bibliotekoje!


Apie dailininkę...

Gimusi Latvijos Bauskės mieste, ankstyvoje vaikystėje persikėlusi į Šiaulius dailininkė Lolita Putramentienė-Braza giliai įleido šaknis Šiaulių žemėje. Jovaro progimnazijoje moko vaikus dailės, dalijasi gerąja menine patirtimi Šiaulių įkalinimo įstaigoje, aktyviai kuria ir dalyvauja meno parodose.


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka