Rodomi pranešimai su žymėmis Gyvūnai simboliuose ir ženkluose. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Gyvūnai simboliuose ir ženkluose. Rodyti visus pranešimus

2017 m. sausio 28 d., šeštadienis

GAIDŽIO METAI

Vytauto Osvaldo Virkau ekslibrisas. Paskatinamasis prizas, 2000 m.
Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Ekslibris. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50“. 

2017 metų simbolis – Ugninis raudonasis gaidys. Pagal kinų kalendorių Ugninio (arba Raudonojo) gaidžio metai prasidės 2017 metų sausio 28 dieną. Tuomet įvyks pirmoji 2017 metų mėnulio Jaunatis. Gaidys - ryto, saulės patekėjimo pranašas, aušros šauklys, dienos skelbėjas. Dėl vaivorykštės spalvų plunksnų ir raudonos skiauterės, daugelio tautų mitologijoje laikomas ugnies ir saulės simboliu, vegetacinės dvasios inkarnacija. Gaidys – naminis paukštis, viduramžių alegoriniuose pasakojimuose įkūnijantis budrumą.  Būdamas  susijęs  su  aušra, gaidys  simbolizuoja šviesos pergalę prieš tamsą, taip pat budrumą. Gaidys yra glaudžiai susijęs su ugnimi, dažnai vaizduojamas raudonas, greičiausiai dėl savo ugninės prigimties. Dėl savo karingumo gaidys pelnė kovos, narsumo ir drąsos įvaizdį. Krikščionybės tradicijoje gaidys, kaip dienos pranašas, yra Prisikėlimo simbolis ir Kristaus, ateisiančio Paskutinio teismo dieną, ženklas. Gaidžio formos vėjarodžiai, kuriuos pirmiausia paliečia tekančios saulės spinduliai, dažnai tvirtinami prie bažnyčios bokštų smaigalio, simbolizuoja Kristaus šviesos pergalę prieš tamsos ir blogio jėgas. Kartu jie yra ir ankstyvųjų rytinių pamaldų priminimo ženklas. Gaidys yra ir pranašingas Kristaus kančios ženklas. Kristus pasakė Petrui: Šią naktį, dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi (Mt 26, 34, Jn 13, 38). Petrui trečią kartą paneigus, kad jis pažįsta Jėzų, tuojau pragydo gaidys, ir Petras graudžiai pravirko. Gaidys  yra  šv. apaštalo Petro  (užuomina  apie Jėzaus  išsigynimą ir atgailą)  bei  šv. Otilijos  atributas, taip  pat  vaisingumo  įvaizdis. Gaidys taip pat tapo Galijos (Prancūzijos) ir šv. Galo simboliu. Taip pat ir šv. Vitas buvo vaizduojamas sėdintis ant knygos drauge su gaidžiu. Gaidžiu dėl jo gebėjimo žadinti puošdavo prabangius laikrodžius. Šv. Petras, vaizduojamas su giedančiu gaidžiu, tapo laikrodininkų globėju.
Gaidys  -  akylumo, budrumo, vaisingumo  ir  apsaugos  simbolis, todėl vėjarodžiai ant bažnyčių stogų dažnai būna su gaidžiais. Gaidys turėjo galią išvaikyti piktąsias dvasias, atstovavo laiko kaitai. Pranašiškas gaidžio giedojimas žmonėms siejosi su gamtos ritmu ir jos amžina kaita bei nuolatiniu atgimimu. Europos tautų liaudies mene gaidys vaizduojamas tupintis gluosnyje ar gudobelėje.
Gaidys yra dešimtasis kinų horoskopo ženklas (pagal Kinijos mėnulio kalendorių). Gaidys pagal kinų gyvūnų kalendorių simbolizuoja drąsą ir narsą, atvirumą, stropumą, sugebėjimą palaikyti pokalbį. Drąsiai ir arogantiškai su atkišta krūtine jis pasakoja apie savo nuotykius. Jis mėgsta tvarką, moka organizuoti kitus. Kartais ekscentriškas, bet turintis humoro jausmą. Gaidys sako tai, ką galvoja ir labai mėgsta likti teisus. Jam patinka mąstyti, svajoti ar net medituoti apie savo fantazijų kupinus planus. Jis drąsus ir darbštus. Pagal kinų garsų simboliką gaidys (kung či), kuris gieda (ming), kartu reiškia kung ming, t.y. nuopelnus ir šlovę.

Gaidžio metai: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Spalva – violetinė. Metų laikas – ruduo, mėnuo – rugsėjis. Elementas – metalas. Tinkamas partneris: Jautis, Gyvatė. Netinkamas partneris – Kiškis (Katinas). 


Jonas NEKRAŠIUS
Skaitykite daugiau:
* Be autoriaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) sutikimo šį kūrinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai jį skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Be autoriaus ir ŠAVB sutikimo draudžiama šį kūrinį, esantį viešosiose bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose ar archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais viešai skelbti ar padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.