2015 m. spalio 15 d., ketvirtadienis

VOKIEČIŲ DAILININKO MAKSO RIOMERIO AKVARELĖ IR EKSLIBRISAS ŠIAULIUOSE

Tekstas Jono NEKRAŠIAUS 
Kolekcija Petro KAMINSKO

      Maksas Riomeris (Max Riomer), žinomas vokiečių tapytojas, gimė 1878 m. lapkričio 22 d. Hamburge, mirė 1960 m. rugpjūčio 18 d. Funšalyje. Mokėsi Hamburge, iš vaikystės turėjo polinkį į meną. Studijavo dailę Hamburge. Daug piešė, liejo akvareles, kūrė ekslibrisus. 1901 m. jis sukūrė ekslibrisą garsiam vokiečių mokslininkui, inžinieriui ir išradėjui Heinrichui Beckui (1878-1937), kuris daug nusipelnė išrasdamas ir tobulindamas elektros įrenginius. 1902 m. gegužės 24 d. M. Riomeris vedė Luiza Kate Parizot. Susilaukė penkių vaikų. 1915-1918 metais M. Riomeris atliko karinę tarnybą, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Pasibaigus karui, grįžo namo kur rado sunkiai sergančią žmoną Luizą. 1922 metais, draugų padedamas dėl žmonos sveikatos, Makso Riomerio šeima persikėlė gyventi į Madeirą, Portugalijai priklausančią salą Atlanto vandenyne.  Čia M. Riomeris atsiskleidė kaip dailininkas, turėjo savo studiją, sukūrė daug akvarelių, piešinių, kuriose vaizdavo salos žmonių gyvenimą ir kraštovaizdį. Be to, jis užsiėmė sienine tapyba, iliustravo knygas, kūrė freskas, reklaminius plakatus, ekslibrisus, dekoracijas šventėms ir viešbučiams. M. Riomeris iki mirties gyveno ir kūrė Madeiroje. 
Šiaulietis kolekcininkas Petras Kaminskas renka ikonografiją, visa, kas susiję su Šiauliais. Ypač atvirukus ir meno kūrinius. Ir dažnai jo ieškojimai apsivainikuoja didžiule sėkme. 2015 m. rugpjūčio mėnesį jam pavyko įsigyti iš Vokietijos kolekcininkų su Šiauliais susijusį meno kūrinį, kurio autorius, vokiečių dailininkas Maksas Riomeris. Dailininkas Maksas Riomeris (Max Riomer, 1878-1960) 1915 m. liepos 20 d. sukūrė 70 x 54 cm dydžio spalvotą piešinį-adresatą (pop., akvarelė, grafika), dedikuotą vokiečių kariuomenės Šiaulių komendatūros komendantui hauptmanui Stifftui. Šio piešinio viršuje pavaizduotos vokiečių karių kapinės Sukilėlių kalnelyje Šiauliuose. Kūrinio apačioje ovalo formos įrėmintame piešinyje atskleista pakankamai tiksli Šiaulių miesto panorama, kurioje išsiskiria didinga Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia, netoli jos – stūkso rusų cerkvė, kiek tolėliau – šv. Jurgio bažnyčia, taip pat matosi įvairių fabrikų kaminai, priekiniame plane – karo suniokotų miesto pastatų griuvėsiai. Šios akvarelės-adresato centre – kaligrafiškai užrašytas gotiškas tekstas. Jame minimi Šiauliai, vokiečių kariuomenės 31 etapo komendatūra ir įrašyta data – 1915 m. rugsėjo 12 d. Išvertus šį tekstą  iš vokiečių kalbos, lietuviškai jis skamba taip: „Kilnojamosios Šiaulių komendatūros komendantui ponui hauptmanui Stifftui, prisiminti karių kapų pašventinimą (atidarymą) 1915 m. rugsėjo 12 d. Skiria 31 mobiliosios Šiaulių komendatūros amatininkai“. Piešinio apačioje yra įrašas, kad šį darbą sukūrė Max Riomer, Berlyne, 1915.

Duomenų apie tai, ar dailininkas Maksas Riomeris kurdamas šį darbą lankėsi Šiauliuose, nepavyko aptikti. Tikėtina, kad šią akvarelę-adresatą dailininkas sukūrė, pasiteldamas į pagalbą karo fotografų Šiauliuose darytas nuotraukas ir tuo metu vokiečių leidėjų Pirmojo pasaulinio karo metais išleistus atvirukus su Šiaulių miesto vaizdais.


P. Kaminskas sklaidai sukūrė atviruką, kuriam panaudojo šiame straipsnelyje aprašytą M. Riomerio 1915 m. liepos 20 d. akvarelę, kurioje pavaizduoti Šiauliai.
  
Dailininko M. Riomerio sukurtas ekslibrisas vokiečių mokslininkui ir inžinieriui Heinrichui Beckui taip pat pateko į šiauliečio P. Kaminsko kolekciją.

       


Įteikta 2015 m. spalio 13 d.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą