2015 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

ŠIAULIŲ MIESTO IR APSKRITIES MOKSLEIVIAI KURIA EKSLIBRISĄ SAU

Projektas "Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės"
Įvadinės kūrybinės laboratorijos moksleiviams
Renginys skirtas Šiaulių ekslibriso 90-mečiui


2015 m. balandžio mėnesį 215 Šiaulių miesto, apskrities moksleiviai 
KŪRĖ EKSLIBRISUS SAU.

Kūrybinės veiklos užsiėmimams mokyklose vadovavo dailės mokytojos Jolita Šlivinskienė, Janina Budrienė, Salvija Zakienė, Aldona Traškinienė, Vita Žabarauskaitė, Daiva Leliukienė, Justina Šaltė, Rūta Povilaitienė, Daina Dambrauskienė, Jovita Ratnikienė, Lolita Putramentienė-Braza, Rasa Prišmontienė.
Įvadinių kūrybinių laboratorijų tikslas – skatinti moksleivius domėtis mažąja grafika, knygos nuosavybės ženklais, sukurti ekslibrisą ir paženklinti juo savo mėgstamą knygą...

IŠRINKTI 26 MENIŠKIAUSI MOKSLEIVIŲ DARBAI

Gegužės 5 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje vyko moksleivių ekslibrisų eskizų peržiūra. Peržiūroje dalyvavo 215 moksleivių darbų iš Šiaulių Stasio Šalkauskio, Juliaus Janonio, Didždvario, "Saulėtekio", Sauliaus Sondeckio menų gimnazijų, Jovaro, Salduvės, Gegužių, „Sandoros" progimnazijų, Suaugusiųjų mokyklos, Šiaulių profesinio rengimo centro bei Šiaulių rajono Bubių ir Pašušvio pagrindinių mokyklų. 

Išrinkti 26 meniškiausi ekslibrisų eskizai. Darbus vertino: Šiaulių dailininkai grafikai Rinaldas Damskis, Gitana Kaltanienė, Ugnius Ratnikas, Vaiva Kovieraitė, Meno ir muzikos skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Jolita Rimeikienė ir svečias iš Lenkijos, grafikė Agnieszka Zawadzka. Vertinimo komisijai vadovavo Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių dailininkų organizacijos pirmininkė Vaiva Kovieraitė.

Gegužės mėnesį moksleiviai susipažins su iškiliaspaudės grafikos rūšimis - linoleumo ir plastiko raižinių technikomis. Ruoš atspaudus pagal ekslibrisų eskizus. Gegužės 29 d. kūriniai bus spausdinami ir dauginami.

Moksleivių darbai dalyvaus baigiamojoje projekto "Prisiliesk prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės" šventėje, parodos-akcijos pristatyme.  
Gitana Kaltanienė ir Rinaldas Damskis

Ugnius Ratnikas
Darbus vertino žymi Lenkijos grafikė
Agnieszka Zawadzka (iš karės pirmoji).
TARPTAUTINĖ 
VERTINIMO KOMISIJA
Meno ir muzikos skyriaus 
 vyr. bibliotekininkė
Jolita Rimeikienė ir
Agnieszka Zawadzka
Ugnius Ratnikas ir komisijos pirmininkė Vaiva Kovieraitė

Įvadinių kūrybinių laboratorijų PROGRAMA moksleiviaims:
  • Ekslibrisų eskizų kūrimas. Mokyklose, pamokų metu /balandžio mėn./
  • Ekslibrisų eskizų peržiūra. Tarptautinė komisija renka po 2 meniškiausius darbus iš kiekvienos mokyklos /gegužės 5 d./
  • Atspaudų ruošimas. Moksleivių darbams vadovauja mokyklų dailės mokytojai, konsultuoja įvadinių kūrybinių laboratorijų lektorės Rasa Prišmontienė ir Lolita Putramentienė-Braza /gegužės mėn./
  • Moksleivių kūrybinių darbų dauginimas ir spausdinimas Šiaulių universiteto K. Kizevičiaus grafikos centre ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje /gegužės 29 d./ 
  • Paroda-akcija "Ekslibrisas sau". Parodos atidarymo metu vyks asmeninės knygos žymėjimo seansas /lapkričio mėn./

DŽIAUGIAMĖS KŪRYBINGAIS ŠIAULIŲ MIESTO IR RAJONO MOKSLEIVIAIS
 VERTINAME JŪSŲ NORĄ PAŽINTI SAVE IR PRISTATYTI  EKSLIBRISU

GERARDO BAGDONAVIČIAUS EKSLIBRISŲ FONDAS


Socialiniai projekto partneriai:
Šiaulių „Saulėtekio" gimnazija
Šiaulių Jovaro progimnazija
Lietuvos dailininkų sąjunga, Šiaulių dailininkų organizacija
Projekto rėmėjai:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos kultūros taryba 
Šiaulių  universitetas


Kūrybinių laboratorijų kuratorė A. Kaktytė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą