2019 m. liepos 10 d., trečiadienis

PETRO REPŠIO EKSLIBRISŲ KOLEKCIJA ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

2019–2020 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka organizuoja kultūros ir meno sklaidos projektą, skirtą Petro Repšio kūrybos ir knygos ženklų tradicijų Lietuvoje pristatymui ir populiarinimui. Siekiama atskleisti išsamią, iki šiol visuomenei dar nepristatytą menininko ekslibrisų kolekciją. Petras Repšys neatlygintinai perduoda bibliotekai visus savo kūrinius projekto leidybos ir sklaidos veikloms. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė.

Aut. Petras Repšys, 1986 m.

2019 m. sukanka 50 metų, kai pirmajame
respublikiniame ekslibrisų konkurse menininkas
Petras Repšys, pristatęs savo pirmąjį ekslibrisą, tapo nominantu.
Petras Repšys (g. 1940) yra vienas iš gyvųjų mūsų nacionalinės dailės klasikų. Šio dailininko kūriniai, saugomi svarbiausiuose šalies nacionaliniuose muziejuose, reprezentuoja XX a. antrosios pusės modernizmą.  Jo freskos Vilniaus universiteto Baltistikos centre yra žinomos tarptautiniu mastu ir yra tarp žymiausių lankytinų sostinės vietų. Svarbus keliautojų ir piligrimų traukos centras - Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, buvusi katedra, garsėja taip pat ir dėl Repšio sukurto didžiojo altoriaus. Dailininkas yra apdovanotas aukščiausiomis valstybės premijomis, jo kūryba pristatoma parodose šalyje bei užsienyje, kataloguose ir albumuose. Laikas šio išskirtinio masto kūrėjo palikimą ištirti išsamiau, parengti specializuotus leidinius apie atskiras jo kūrybos sritis.

Repšys - menininkas universalas. Įgijęs grafiko specialybę LSSR valstybiniame dailės institute jis nesiribojo vien šia mediją, yra sukūręs tapybos darbų, skulptūrų, reljefų, sienų tapybos kompozicijų, vitražų. Atskirą jo kūrybos sritį sudaro memorialinės dailės kūriniai. Visų pirma – medaliai. 2017 m. dailininko medaliai buvo išsamiai aprašyti ir susisteminti Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistame kataloge.

Memorialinių kūrinių grupei, kuri yra svarbus šaltinis istorikams, įvairių Lietuvos kultūros sričių specialistams, galima priskirti taip pat ir Repšio sukurtus knygos ženklus – ekslibrisus. Unikali Repšio ekslibrisų kolekcija yra saugoma Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje. Savo gimtojo miesto bibliotekai dailininkas dovanojo pilną jo sukurtų ekslibrisų rinkinį. Šis rinkinys – tinkamiausias pagrindas Repšio ekslibrisų katalogui parengti ir išleisti.

Kurti ekslibrisus Repšys pradėjo tik baigęs Dailės institutą. Pirmąjį užsakymą gavo 1969 m. iš Vilniaus universiteto bibliotekos, kuri 1970 m. rengėsi minėti keturių šimtų metų sukaktį. Bene daugiausia ekslibrisų Repšys ir sukūrė aštuntajame dešimtmetyje. Tai ekslibrisai draugams, bičiuliams, menininkams, medikams, taip pat ir vienam kitam tikram bibliofilui, knygų kolekcininkui. Šis rinkinys padeda suvokti, kaip sovietmečio sąlygomis veikė tinklinė visuomenė, formavusi ir palaikiusi alternatyvą oficialiajai kultūrai. Repšys iš karto pajuto ekslibriso kaip kultūrinės komunikacijos priemonės galią, jo reikšmę atminties saugojimui ir perdavimui. Dėl šių priežasčių reikšmingas jo ekslibrisų turinys – siužetai, simboliai, motyvai. Juos, kaip ir ekslibrisų migracijos formas bei kelius, būtina ištirti. Katalogas atliktų ir meno lavinimo, šios srities žinių sklaidos funkciją, leistų pristatyti tiek grafikos įvairovę, tiek specifinio jos žanro ekslibriso ypatumus, tiek techninę pusę. Dauguma Repšio ekslibrisų pritaikyti spausdinimui nuo cinko klišės, tačiau jis yra išmėginęs ir dar dvi kitas - litografijos ir serigrafijos arba šilkografijos technikas, apie kurias būtų išsamiai kalbama leidinyje. Kultūros istorikui Repšio ekslibrisai, liudijantys specifinį laiką ir jo tikrovę, yra tikras pažinimo lobynas, o jų vaizdumas patrauklus dailės mėgėjui. Kitaip sakant, leidinys turėtų mokslinę vertę, tačiau būtų įdomus ir platesniam skaitytojų ratui.


Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė
2019-02-14

Projektą iš dalies finansuoja:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą