2017 m. gegužės 3 d., trečiadienis

ANTANO KMIELIAUSKO EKSLIBRISŲ PASAULISĮžymus dailininkas Antanas Kmieliauskas gimė 1932 metais Olendernės kaime, Butrimonių valsčiuje, Alytaus apskrityje, mokėsi ir baigė Vilniaus dailės institutą. Dirbo ir tebedirba įvairiose dailės srityse, sukūrė iki šimto skulptūrų, nutapė freskų, portretų, grafikos lakštų. Jo kūrybinė veikla kupina ieškojimų, nepaklusnumo tuometei valdiškajai tematikai, dramatiškoms situacijoms. Tai ir kūriniai bažnyčioms, antkapiniai paminklai, religinės statulos. Visoje šioje sunkiai aprėpiamoje kūrybinėje erdvėje ypatingą vietą užima ekslibrisai, specifinis smulkiosios grafikos žanras.

XX a. antroje pusėje lietuvių dailėje buvo dedamos pastangos prasiveržti pro tarybinį uždarąjį kultūros ratą: ganėtinai sparčiai pradėti kurti sveikinamojo pobūdžio kūrinėliai, asmeniniai ekslibrisai, telpantys pašto voke ir galintys lengviau keliauti po pasaulį. Ne tik klasikiniai, bet ir simboliniai, abstrahuoti vaizdai lengviau pereidavo cenzūros kliūtis, jie pradėjo rodytis konkursuose, parodose, laimėti prizus, paliudyti Lietuvos ir jos dailės buvimą pasaulyje. Į šią veiklą itin aktyviai ir svariai įsijungė tokie dailininkai, kaip Vincas Kisarauskas, Gražina Didelytė ir, žinoma, Antanas Kmieliauskas. Smulkioji grafika jų kūryboje reiškėsi subrendusio dailininko savitumu ir į šią sritį pritraukė daugelį kūrėjų, vienus laikinai, o kitus ir visam laikui. Šiuo metu Lietuvoje esama įvairaus pobūdžio ir apimties ekslibrisų parodų, kaupiamos kolekcijos, išleidžiama katalogų, knygų.

Visoje šioje erdvėje A. Kmieliausko ekslibrisai užima ryškią savitą vietą. Kiekvienas iš jų – individualus, atskiras dailės kūrinys, daugeliu atvejų nepasiduodantis pakartoti ar nukopijuoti. Tai lemia ir vaizdo komponavimas, ir savos technikos kūrimas bei naudojimas. Čia esama reljefinių atspaudų, koliažų, spalvinimo, dydžio variantų ir kt. Nuo taikomosios (knygos ženklo) funkcijos dažnas jo ekslibrisas pereina į estampo, įrėminto, savarankiško paveikslo kategoriją. Tad apskritai keičiasi šiuolaikinio ekslibriso paskirtis – nuo knygos, bibliotekos ir jos savininko ženklo, galimo dauginti dideliu tiražu, link žmogaus charakteristikos. Tačiau A. Kmieliausko ekslibrisai turi ir kitą savybę, grąžinančią ekslibrisą į jo praeitį. Ekslibrisas, vienas iš daugelio, gali būti įmontuotas (o kaip kitaip su reljefiniu daugiasluoksniu) į autorinę ar šiaip brangią knygą ir padvigubinti ar šiaip padidinti jo materialinę ir ypač dvasinę vertę.

A. Kmieliauskas sukūrė apie 500 ekslibrisų. Tai nėra pastovus skaičius – jis didėja, keičiasi, įvairėja jų meninis vaizdas, technologija. Jau dabar jie tapo brangintina kolekcijų dalimi, užima svarią, pirmaujančią vietą tarp Lietuvos ekslibrisų pradininkų ir kūrėjų: tai Gerardas Bagdonavičius, taip pat Vincas Kisarauskas, Gražina Didelytė, Alfonsas Čepauskas. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka iš savo gausios kolekcijos, taip pat iš keleto privačių rinkinių 2017 m. surengė įdomią, turiningą A. Kmieliausko ekslibrisų parodą, skatinančią tęsti Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo kūrimą.

Prof. habil. dr. Vytenis Rimkus
DĖKOJAME Dailininkui Antanui Kmieliauskui už dovanotus ekslibrisus Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui.


* Be autoriaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) sutikimo šį kūrinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai jį skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Be autoriaus ir ŠAVB sutikimo draudžiama šį kūrinį, esantį viešosiose bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose ar archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais viešai skelbti ar padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose. 
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą