2016 m. vasario 3 d., trečiadienis

DAILININKO, PEDAGOGO IR KOLEKCININKO GERARDO BAGDONAVIČIAUS (1901-1986) ASMENINĖ BIBLIOTEKA IR MENO KŪRINIŲ KOLEKCIJA

Skiriama G. Bagdonavičiaus atminimui
(1901-1986) 

Iš autoriaus archyvo
Jonas Nekrašius

Jis kaip dailininkas ir kultūros veikėjas susiformavo veikiamas ne tik lietuvių, bet rusų, lenkų, prancūzų ir vokiečių kultūrų. Dar vaikystėje išmoko vokiečių ir prancūzų kalbas, žavėjo erudicija ir įvairiapusiškais interesais, skaitė įvairias knygas, esančias gausioje jo tėvų bibliotekoje. Jį domino ne tik dailės šakos, bet ir teatras, muzika, taip pat literatūra, istorija, etnografija ir kt. 

1924 metais susižavėjęs ekslibrisais, daug nuveikė populiarindamas lietuvišką knygos ženklą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. G. Bagdonavičiaus susižavėjimas ekslibrisu greitai peraugo į aktyvią kūrybinę veiklą. Turėdamas gausią biblioteką, pirmuosius ekslibrisus sukūrė sau. Jo dėka laikraščiuose ir kai kuriuose žurnaluose buvo dažnai informuojama apie Lietuvos ekslibrisus, spausdinama jų iliustracijų, jo paties sukurtų knygos nuosavybės ženklų. Lietuviškos enciklopedijos II tome buvo reprodukuotas jo sukurtas ekslibrisas.

Kad asmeninės bibliotekos knygos rastų kelią atgal, Bagdonavičius savo gausios meno, istorijos ir grožinės literatūros asmeninės bibliotekos knygas žymėjo penkių eilučių neapibrėžtu spaudu – GERARDAS / BAGDONAVIČIUS / ŠIAULIAI / Aušros alėja 84 Nr. / LIETUVA – LITHUANIA. Taip pat jis į savo asmeninės bibliotekos knygas įklijuodavo ir savo ekslibrisus, kurių buvo sukūręs net 9. Iš jų paminėtini:  Ex libris Gerardo Bagdonavičiaus   x  G.B. 1925 (1925); Ex libris Gerardo Bagdonavičiaus  x  G B (1926 m.); Ex libris Gerardo Bagdonavičiaus 1929 met.  x (1929 m.); Ex libris Gerardas Bagdonavičius x (1960); PROBITAS LAUDATUR, ET ALGET. JUVENALIS. Ex libris Gerardas Bagdonavičius  x  ir kt.

Monograma iš G. Bagdonavičiaus asmeninės bibliotekos knygos.
Saugojimo vieta: ŠAVB (Ivn. nr. 216016/kr-1)

Bagdonavičiaus asmeninėje bibliotekoje buvo gana daug meno ir istorijos knygų, dailės albumų lietuvių, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Jis duodavo paskaityti knygų savo mokiniams ir pažįstamiems.

Keletą kartų teko lankytis dailininko G. Bagdonavičiaus namuose. 1985 m. birželio mėnesį lankiausi jo namuose Šiauliuose, Aušros alėjos g. 84.  Bagdonavičius papasakojo apie savo kūrybą, sukurtus paveikslus, ekslibrisus, surinktas meno vertybes, aprodė savo didžiulę asmeninę biblioteką. Jo namai buvo pilni knygų, paveikslų, įvairių spaudos leidinių. Visur jo namuose meno albumai, laikraščiai, žurnalai užsienio kalbomis. Ir knygos, knygos, knygos.

Apie tai kaip atrodė kambarys, kuriame buvo laikomos G. Bagdonavičiaus asmeninės bibliotekos knygos, 1985 m. liepos 4 d. pas jį namuose, Aušros alėjoje nr. 84, Šiauliuose apsilankęs jo buvęs mokinys Antanas Rimša, rašė:
Kambarys, kuriame susėdome, buvo tiek prikrautas visokių daiktų, kad labiau tiktų jį pavadinti muziejaus sandėliu. Sienos nukabinėtos visokiais piešiniais, paveikslais. Visi kampai ar pašaliai verste užversti liaudies menininkų drožiniais, skulptūrėlėmis, knygomis, laikraščiais, įvairiais popieriais ir dar nežinia kuo.

Šioje bibliotekoje buvo knygų lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų ir kitomis kalbomis. Dailininkas gaudavo periodinių leidinių iš Vokietijos. Į gyvenimo pabaigą Bagdonavičius dovanojo savo bibliotekos knygas mokiniams, pažįstamiems, Aušros muziejui. Fotomenininkas R. Dailidė pasakojo, kad jam apsilankius pas dailininką namuose, jis pasiūlė pasirinkti vieną iš knygų. Jis nenorėdamas nuskriausti Bagdonavičiaus paėmė nevertingą knygelę sodininkystės klausimais. Dailininkas liepė padėti ją atgal kaip neturinčią didelės vertės ir ištraukęs iš knygų spintos padavė retą  rusų režisieriaus S. Eizenšteino piešinių albumą, sakydamas, kad šis albumas yra labai įdomus ir vertingas.

1982 m. dailininkas pats perdavė Aušros muziejui 207 knygas, po jo mirties pateko 179 knygos ir šiuo metu muziejuje yra 386 G. Bagdonavičiaus bibliotekos knygos (358 – bibliotekoje, 28 – Dailės skyriaus archyve). Nemažai G. Bagdonavičiaus asmeninės bibliotekos knygų su jo autoriniais ekslibrisais saugoma Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Dokumentų saugojimo bei Meno ir muzikos skyriuose. Jas dailininkas dovanojo šiai bibliotekai. Iš G. Bagdonavičiaus Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai dovanotų knygų matyti, jog dailininką su knyga siejo ypatingas ryšys. Knygoms minkštais viršeliai pratęsė gyvenimą – įrišo į kietus viršelius. Kai kurioms knygoms sukūrė naują „veidą“. Viršelius dekoravo audiniu, savo ranka užrašė knygų pavadinimus. Knygoms sukūrė ekslibrisus, kurie tapo ne tik knygų nuosavybės ženklais, bet ir originaliais meno kūriniais.

Turėdamas gausią ir vertingą biblioteką, pirmuosius ekslibrisus 1925-1929 metais dailininkas skyrė sau. Devyni G. Bagdonavičiaus sukurti autoekslibrisai kartu su jo asmeninės bibliotekos knygomis saugomi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje.* Be autoriaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) sutikimo šį kūrinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai jį skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Be autoriaus ir ŠAVB sutikimo draudžiama šį kūrinį, esantį viešosiose bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose ar archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais viešai skelbti ar padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą