2015 m. gruodžio 15 d., antradienis

RASTI NEŽINOMI DAILININKO GERARDO BAGDONAVIČIAUS EKSLIBRISAI

Jonas NEKRAŠIUS
Įteikta 2015 gruodžio 9 d.

Šiaulietis dailininkas Gerardas Bagdonavičius (1901-1986), paskatintas kolekcininko ir bibliofilo, advokato Viktoro Cimkausko (1896-1944), nuo 1924 m., daugiau kaip 60 metų kūrė ekslibrisus. Jo sukurti knygos ženklai Šiauliuose pirmą kartą buvo eksponuojami 1926 m. lietuvių dailės parodoje, surengtoje Vilniaus gatvėje stovinčiuose F. Vaitkaus namuose. Parodos aprašyme nurodoma, kad Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisais ypač domisi šiauliečiai.
Pagal turimus nepilnus duomenis G. Bagdonavičius sukūrė daugiau kaip 200 ekslibrisų. Išliko nemažas pluoštas dailininko G. Bagdonavičiaus ekslibrisų ir jų eskizų. Vien prof. V. Rimkaus ekslibrisui jis sukūrė dvidešimt tris eskizus (iš jų 12 eskizų, saugomi pas prof. V. Rimkų). Eskizai kurti tušu, pieštuku, rašalu, flomasteriu. Tai įrodo, kad dailininkas itin kruopščiai ir atsakingai kurdavo ekslibrisus, ieškodavo geriausio galutinio varianto, kuris ir virsdavo knygos ženklu.
Nemažai G. Bagdonavičiaus sukurtų ekslibrisų ar jų eskizų neišliko arba nėra žinomi. Galbūt jie saugomi įvairiuose muziejuose, privačiuose rinkiniuose ar kolekcijose. 
  
Stanislovas SIPKUS
Šiaulių knygrišys
Neseniai, padedant šiauliečiui Mariui Bekeriui, kuriam esame dėkingi už pagalbą, pavyko aptikti iki šiol nežinomus tris dailininko G. Bagdonavičiaus ekslibrisus, kuriuos jis sukūrė maždaug apie XX a. septintąjį dešimtmetį  Šiauliuose žinomam knygrišiui Stanislovui Sipkui (1910-1993). Knygrišys S. Sipkus gimė 1910 m. rugpjūčio 23 d. Liepojoje, geležinkelininko šeimoje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui kartu su tėvais pasitraukė iš Liepojos į Gomelį. 1919 m. mirus S. Sipkaus tėvui, motina likusi viena su penkiais vaikais tais pačiais metais atvyko į Lietuvą ir įsikūrė Šiauliuose. Vaikystėje Stanislovas Sipkus Šiauliuose lankė mokyklą, kurioje besimokydamas susidomėjo knygrišyste. Kaip įrišti knygas jį išmokė Šiaulių mergaičių gimnazijos mokytojas Brunonas Gužauskas. S. Sipkus savarankiškai įrišinėti knygas Šiauliuose pradėjo 1930 m. Prieškaryje vertėsi knygrišio amatu. Šis neeilinių gabumų jaunuolis ilgainiui tapo patyrusiu knygrišiu ir išvarė didelę knygrišystės vagą Šiauliuose.


G. Bagdonavičiaus ekslibrisas 
knygrišiui St. Sipkui
Iš J. Nekrašiaus kolekcijos
G. Bagdonavičiaus ekslibriso eskizas 
knygrišiui St. Sipkui
Iš J. Nekrašiaus kolekcijosPokaryje nuo 1953 m. iki 1974 m. S. Sipkus dirbo knygrišiu Šiaulių buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato knygrišykloje. Jis įrišo nemažai G. Bagdonavičiaus asmeninės bibliotekos knygų. Atsidėkodamas knygrišiui, dailininkas G. Bagdonavičius 1967 m. sukūrė knygos ženklą Ex libris St. Sipkus. Apie 1970 m. G. Bagdonavičius sukūrė S. Sipkui dar vieną knygos ženklą su įvairaus dydžio šrifto įrašu: Ex libris. Stanislovas Sipkus. Pas knygrišio S. Sipkaus artimuosius išliko ir šio ekslibriso cinkografinė klišė. Be to, išliko dar vieno G. Bagdonavičiaus sukurto įdomaus knygos ženklo Ex libris Stanislovas Sipkus introligatio eskizas. Pastarojo ekslibriso eskize dailininkas G. Bagdonavičius pavaizdavo knygrišio darbo simbolius – spaustuvus ir knygą ir įrašė lotynišką knygrišio pavadinimą introligatio. Šiuos tris ekslibrisus S. Sipkus naudojo savo gausios lituanistinės bibliotekos knygoms žymėti. Joje buvo nemažai ir paties S. Sipkaus įrištų knygų. Pasak knygrišio giminaičio M. Bekerio, sovietmečiu didelę ir retą S. Sipkaus biblioteką, kurioje buvo nemažai prieškaryje Lietuvoje išleistų knygų, per kelis kartus konfiskavo sovietų saugumas.
G. Bagdonavičiaus ekslibrisas
Iš L. Petkevičienės rinkinio

G. Bagdonavičiaus ekslibrisas
Iš L. Petkevičienės rinkinio

G. Bagdonavičius sukūrė ir daugiau ekslibrisų, apie kuriuos iki šiol nebuvo žinoma jo kūrybos tyrinėtojams. Vilniuje gyvenanti, iš Šiaulių kilusi gydytoja ir poetė Laisvūnė Petkevičienė papasakojo, kad jai mokantis Šiaulių J. Janonio vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1958 m., G. Bagdonavičius buvo jos piešimo mokytojas. Dailininkas apie 1972-1973 metus sukūrė ir jai padovanojo trijų knygos ženklų Ex libris Laisvūnė Petkevičienė, eskizus.  Dar vieną knygos ženklo eskizą G. Bagdonavičius XX a. aštuntajame dešimtmetyje sukūrė Šiauliuose ilgą laiką gydytoju dirbusiam Stasiui Petkevičiui (1940-1991). Šiame knygos ženkle Ex libris Stasys Petkevičius tarp knygų ir medikamentų pavaizduotas gydytojas rankose laikantis kaukolę ir vaistažoles.  
  
G. Bagdonavičiaus ekslibrisas
Iš L. Petkevičienės rinkinio
G. Bagdonavičiaus ekslibrisas
Iš L. Petkevičienės rinkinioDĖMESIO!
Prašome Jūsų pasidalinti informacija apie turimus ar žinomus dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sukurtus knygos ženklus, ekslibrisus ar jų eskizus. Norime juos surinkti, suregistruoti ir išsamiai aprašyti. Ateityje planuojame leisti leidinį.


Rašykite, skambinkite mums tinklaraštyje nurodytais kontaktais.
Laukiame Jūsų Knygos grafikos centre
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą