ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skelbiamo ekslibriso sukūrimo konkurso-parodos, skirtos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90 metų jubiliejui,

NUOSTATAI

Tikslas:  įtraukiant kuo daugiau Šiaulių regiono žmonių, ypač jaunimo, į kūrybą, meninę saviraišką įamžinti senas ir gilias veiklos tradicijas turinčią Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteką ir sukurti jai skirtą knygos ženklą – ekslibrisą, pritaikomą to paties piešinio bibliotekos logotipo ir proginio antspaudo gamybai.

Parodos-konkurso sąlygos, darbų pateikimas, vertinimas, apdovanojimas:
  1. Dalyvių amžius nuo 15 metų.
  2. Autorius parodai-konkursui pasiūlo originalų piešinį (dviem egzemplioriais), kaip sukurtą knygos ženklą – ekslibrisą, atspindintį senas ir gilias veiklos tradicijas turinčią inovatyvią Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteką. Piešinio tematika nevaržoma, nors pageidautina, kad jame atsispindėtų bibliotekos veikla. Gali būti siejamas ir su žymiais Kuršėnų žmonėmis, prisidėjusiais prie skaitymo ugdymo, pvz., su kalendorių leidybos pradininku Laurynu Ivinskiu, lietuvių kalbininku Vytautu Vitkausku ar kt. Jame turi būti užrašas, pažymintis jo savininką: „Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka“ (be jubiliejinės datos). Konkurso I vietos nugalėtojo piešinys bus panaudotas bibliotekos logotipui ir proginiam antspaudui pagaminti, todėl pageidautina, kad šis darbas (su pilnu pavadinimu) būtų pilnai pritaikytas tokiai gamybai.
  3. Atlikimo technika ir pristatomų darbų skaičius nevaržomas. Darbai turi būti originalūs (sukurti vieno ar kelių autorių kolektyvo ir nepažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių autorinių, nuosavybės ar turtinių teisių), turi būti pateikti aplankuose ar vokuose, ant jų užrašyti pilni autoriaus kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas). Visų piešinių reverse (kitoje pusėje) pieštuku ar lipduku taip pat pateikiami pilni autoriaus duomenys. Jei kūrinys spalvotas, reikia pristatyti ir nespalvotą (juodai-baltą) jo variantą. Kompiuterine grafika sukurtus darbus (su pilnais kontaktiniais autoriaus duomenimis) galima atsiųsti elektroniniu paštu: projektai@biblioteka.w3.lt, temos laukelyje nurodant „Ekslibriso konkursui“.
  4. Originalių darbų formatas: pageidautinas maždaug A6 (15 x 10,5 cm).
  5. Darbai siunčiami arba pristatomi į Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką (ŠRSVB), ekslibriso parodai-konkursui (Aušros al. 21, 76299 Šiauliai, I aukštas; tel. (8 41) 52 37 98) iki 2015 10 15 d. arba gali būti paliekami ŠRSVB filialuose (Kuršėnų m. arba kaimų bibliotekose). Pateikdami piešinius visų darbų autoriai savaime (be atskirų sutarčių) neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę šį kūrinį ar jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, keisti, platinti, skelbti ar pagaminti jo išvestinius produktus bei  pripažįsta viso kūrinio autorinių turtinių teisių perleidimą Šiaulių rajono savivaldybės viešąjai bibliotekai, nes po eksponavimo jie bus apskaityti ir nuolat saugomi Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
  6. Visų pateiktų ir komisijos pripažintų tinkamais darbais 1 (vienas) egz. bus eksponuojamas parodoje, kuri numatoma 2015 m. lapkričio mėn. šventėje, skirtoje Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos 90 metų jubiliejui. Po to ji bus eksponuojama Gruzdžių Augustino Griciaus, Meškuičių, Kurtuvėnų ir kitose Šiaulių regiono bibliotekose.
  7. Parodos-konkurso vertinimo komisija (kurią sudarys Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Šiaulių universiteto Menų fakulteto ir kt. specialistai) įdomiausių darbų autorius numato iškilmingai apdovanoti: I vietos nugalėtojui skirti 50 Eur premiją, II ir III vietos nugalėtojams numatomi daiktiniai prizai.

Parodos-konkurso partneriai: Šiaulių universitetas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės administracija.
Konkurso darbų pristatymo trukmė: 2015 07 15–2015 10 15;

Vertinimas ir eksponavimas 2015 10 16–2015 11 10.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą