Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universiteto) biblioteka ir skaitykla

2016 metai – Bibliotekų metai!

Ji įkurta 1948 m. 1993 m. Šiaulių pedagoginio instituto biblioteka turėjo daugiau kaip 306 tūkst. spaudinių ir dokumentų. Šios bibliotekos knygos buvo žymimos lipdėmis ir antspaudais-užrašais. ŠPI biblioteka naudojosi studentai ir dėstytojai. Joje buvo sukaupta daug mokslinės metodinės ir grožinės literatūros. 1995 m. biblioteka gavo 9 214 naujų spaudinių, o nurašė kaip nebetinkamus 13 274. Bibliotekoje buvo 4 957 skaitytojai, kurie apsilankė 175 254 kartus. ŠPI direktorė buvo G. Augienė.

Šiaulių pedagoginio instituto biblioteka knygas žymėjo apvaliu rėminančia linija apibrėžtu knygos antspaudu su įrašu: „Šiaulių Pedagoginis Institutas / BIBLIOTEKA. Biblioteka dar naudojo stačiakampio formos rėminančia linija apibrėžtą dviejų eilučių knygos antspaudą: ŠIAULIŲ PEDAGOGINIO / INSTITUTO BIBLIOTEKA.

1997 m. įsteigto Šiaulių universiteto (toliau sutrumpintai – ŠU) bibliotekos knygos žymimos ovalo formos rėminančia linija apibrėžtas knygos antspaudas su trijų eilučių įrašu: ŠIAULIŲ / UNIVERSITETO / BIBLIOTEKA. Kitame neapibrėžtame knygos antspaude yra analogiškas trijų eilučių įrašas, skiriasi tik jo forma.


1998 m. pabaigoje  ŠU bibliotekos fonduose buvo per 354 tūkst. spaudinių ir dokumentų, įsigyta 11 070 egz. spaudinių, beveik 6 tūkst. skaitytojų, išduota 438 tūkst. spaudinių ir dokumentų. 1998 m. ŠU bibliotekoje atidarytas katalogų kambarys, kuriame įrengta darbo vieta paieškai kompiuteriniame kataloge. Pagal Cicero sistemą bibliotekos darbuotojams įrengtos 5 darbo vietos su kompiuteriu. Dėstytojų skaitykloje 1998 m. vasarą buvo įrengtos 5 darbo vietos su kompiuteriais, įjungtais į interneto tinklą. Iš Norvegijos sostinės Oslo universiteto gauta didelė knygų ir kompiuterinės įrangos siunta už 100 tūkst. Lt.* Be autoriaus ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) sutikimo šį kūrinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai jį skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn. Be autoriaus ir ŠAVB sutikimo draudžiama šį kūrinį, esantį viešosiose bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose ar archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais viešai skelbti ar padaryti jį viešai prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą