2024 m. birželio 13 d., ketvirtadienis

PLUOŠTAS IZRAELIO MENININKO LEONIDO KURISO DOVANOTŲ EKSLIBRISŲ

Leonid Kuris (ŠAVB, 2024-06-13)

„Ekslibrisus kurti įkvėpė 1968 m. matytas ekslibrisas, kuriame buvo pavaizduotos tvirtai į žemę įspaustos pėdos“, –  ŠAVB Knygos grafikos centre autografuodamas mažosios grafikos kūrinius apie save pasakojo žinomas Izraelio menininkas Leonidas Kurisas. Tai buvo dailininko Vladimiro Marjino iš Tomsko, vėliau gyvenusio Hanoveryje, kūrinys. Ekslibrisas tuomet priklausė meno istorikui, kolekcininkui Borisui A. Vilinbachovui, gimusiam ir augusiam Vilniuje. Su juo ir dar keliais menininkais (ekslibrisų kūrėju Viktoru Schapieliu ir kt.) L. Kurisas atsitiktinai susipažino atvykęs studijuoti į Leningradą (dabar Sankt Peterburgas). Pakviestas pabendrauti apie meną nesitikėjo, kad ras daug daugiau nei pokalbius. Gausi Vilinbachovo kolekcija sužavėjo Leonidą, o ypač minėtas ekslibrisas, kuris jį įkvėpė kurti ekslibrisus ir tapo pirmuoju savos kolekcijos eksponatu. Šiandien L. Kurisas kolekcijoje turi daugiau nei 30 000 knygos ženklų. Ekslibrisus menininkas kuria iškiliosios spaudos technika. Neskaičiuoja, bet mano, kad yra sukūręs daugiau nei pusę tūkstančio. Paklaustas, kuris jo paties sukurtas ekslibrisas mieliausias, atsakė, kad „tas, kuris dar nesukurtas, ir, žinoma, ekslibrisų konkursuose apdovanoti darbai“.

Ekslibrisų autoriai: Vladimir Marjin (Vokietija), Hedwig Pauvels (Belgija). 

ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui saugoti Leonidas Kurisas perdavė apie 30 savos kūrybos ekslibrisų ir keletą jam sukurtų kitų menininkų knygos ženklų. Dėkojame kūrėjui už pagalbą rengiant Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopedinį žinyną. Gausioje L. Kuriso bibliotekoje aptikti svarbūs katalogai šiam reikšmingam darbui įgyvendinti.

Astos Kaktytės inf.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą