2023 m. kovo 24 d., penktadienis

EKSLIBRISŲ KŪRĖJAI NENUSTOJA PRISIDĖTI PRIE ENCIKLOPEDINIO ŽINYNO RENGIMO

 Enciklopedinio žinyno „Lietuvos ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.“ rengėjai ir vėl lankėsi Vilniuje. Šį kartą aplankyti ekslibrisų kūrėjai: Birutė Matijošaitytė ir Vladas Dumalakas. Susitikimų metu menininkai pasidalijo prisiminimais apie laikus, kai sukūrė pirmąjį ekslibrisą, papasakojo, kokias grafikos technikas yra išbandę, pasidalijo savo mintimis apie knygos ženklą, kaip meno kūrinį.

Vladas Dumalakas (2023 m. kovo 24 d., Vilnius)

Birutė Matijošaitytė (2023 m. kovo 24 d., Vilnius)

Kūrėjams esame dėkingi už įgytą patirtį ir už tai, kad galėjome Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo kolekciją svariai papildyti žinomų kūrėjų mažosios grafikos darbeliais.

Aplankytų menininkų mintis apie ekslibrisą jau greitai galėsite išgirsti ir jūs. Sekite naujienas bibliotekos internetinėje svetainėje savb.lt.

Dianos Janušaitės inf.

2023 m. kovo 23 d., ketvirtadienis

GRAFIKAS KAZYS RIMTAS TARABILDA PRISTATĖ JUBILIEJINĘ EKSLIBRISŲ PARODĄ

Šiaulių Kudirkos progimnazijos moksleiviai apžiūri Kazio Rimto Tarabildos ekslibrisus. 
Trečiojo amžiaus universiteto studentai kuria ekslibrisus.
Parodą pristato ir edukacijas veda dail. Lolita Braza.

Grafikas Kazys Rimtas Tarabilda švenčia 80-ties metų jubiliejų. Ta proga kūrėjas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau – ŠAVB) Knygos grafikos centre eksponuoja aštuonis savo sukurtus ekslibrisus. Tai 1981–1982 metais oforto technika sukurti knygos ženklai. Parodos eksponavimo laikui pasibaigus, ekslibrisai bus saugomi ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde. Mažosios grafikos kūrinius bibliotekai dovanojo parodos autorius ir jo žmona Vija Valerija Tarabildienė.

Šiaulių Kudirkos progimnazijos moksleiviai ir Trečiojo amžiaus universiteto studentai – pirmieji šios parodos lankytojai. Apžiūrėję dailininko sukurtus fantasmagorinius ekslibrisų personažus ir pasisėmę idėjų, parodos dalyviai išbandė jėgas ekslibriso kūrybinėse dirbtuvėse.

Paroda veikia nuo 2023 m. kovo 17 d. iki birželio 17 d. Apie parodą skaitykite daugiau.

A. Kaktytės inf.

2023 m. kovo 9 d., ketvirtadienis

PARODA "LIETUVIŠKA MINIATIŪRINĖ KNYGA IR EKSLIBRISAI" PANEVĖŽYJE

 Rubrika "Privačios kolekcijos"

Jono Nekrašiaus nuotr.

2023 m. kovo 9 - balandžio 1 d. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje veikia paroda "Lietuviška miniatiūrinė knyga ir ekslibrisas" iš Jono Nekrašiaus kolekcijos. Paroda skirta Lietuvių kalbos metams ir Knygnešio dienai. Parodos ir edukacijos bibliotekoje pristatymas – kovo 9 d. 13 val.

A. Kaktytė inf.

2023 m. kovo 6 d., pirmadienis

EKSLIBRISAI RAŠYTOJAI BITEI VILIMAITEI ATMINTI

 

2023 m. vasario 15 d. Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovės Lionės Lapinskienės pakviesta ryžausi dalyvauti nacionalinėje tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje „Bitės Vilimaitės idėjų ir formų pasaulis“. Parengiau pranešimą apie rašytojai sukurtus ekslibrisus ir apžvelgiau jos išleistų knygų viršelių dizainą bei iliustracijas.

Rašytojos atminimui įamžinti ir pati sukūriau ekslibrisą. Ekslibrisas „gimė“ lengvai, nes buvau įsigilinusi į rašytojos biografiją ir kūrybą.

Ekslibrisas panaudotas konferencijos medžiagos leidinio “BITĖ VILIMAITĖ: kūryba, laikas, aplinka“ viršeliui. Šis ekslibrisas, kaip ir ankstesnė mano kūryba, papildys Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą. Džiaugiuosi galėdama kūrybiškai bendradarbiauti su lituanistais, išpildyti jų norus ir iškilias asmenybes įamžinti knygos ženkle.

L. Brazos inf.


EKSLIBRISŲ KŪRĖJUI HENRIKAS ČIGRIEJUS ŠIANDIEN MINĖTŲ 90-IES METŲ SUKAKTĮ

 

Ekslibrisas saugomas Rūtos Onos Čigriejūtės asmeninėje bibliotekoje

Henrikas Čigriejus (1933-2016) poetas ir knygos nuosavybės ženklo dailininkas šiandien minėtų 90-ies metų sukaktį. Gimė jis Vidugirių kaime, Saločių apskrityje.

Nežinoma, kiek tiksliai H. Čigriejus yra sukūręs ekslibrisų. Dailininko dukros Rūtos Onos Čigriejūtės asmeninėje bibliotekoje saugomi 22 pieštuku, tušu ir akvarele atlikti ekslibrisai. Ekslibrisų skenuotas kopijas p. Rūta atsiuntė Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopedinio žinyno komandai į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką (ŠAVB).

ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde saugomi H. Čigriejaus ekslibrisai padauginti spaustuviniu būdu. Vienas jų, skirtas dailininko asmeninei bibliotekai žymėti. 

Šį žmogų Lietuvos visuomenė labiau pažinojo kaip žodžio ir poezijos meistrą. Apdovanotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno, Nacionaline kultūros ir meno premijomis, Jotvingių, P. Cvirkos, J. Paukštelio, A. Miškinio, Bitės literatūrinių premijų laureatas.

L. Brazos inf.


2023 m. vasario 28 d., antradienis

EKSLIBRISŲ PARODA LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS PAMINĖTI2023 m. kovo 1 d. – balandžio 14 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos III a. galerijoje eksponuojama ekslibrisų paroda Lietuvių kalbos dienoms paminėti „Mūzų įkvėpti“.

Parodai atrinkta daugiau nei 300 ekslibrisų iš Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo rinkinio. Šiuos kūrinius fondui dovanojo dailininkai, jų artimieji. Apsilankę parodoje išvysite 81-o Lietuvos menininko kūrinius. 

Dalyvių sąrašas skelbiamas virtualioje parodoje.

Astos Kaktytė inf.

EKSLIBRISŲ ISTORIJOS VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE

 

2023 m. vasario 23 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos komanda dalyvavo Vilniaus knygų mugėje. Mugės dalyviams buvo pristatytos bibliotekos edukacijos. Ekslibriso edukacijoje apsilankė ir Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo nariai – kolekcininkai Vitolis Enrikas Vengris iš JAV ir Stanislovas Gasiūnas iš Rusijos. Šių žmonių laikas Lietuvoje, ypač Vilniaus Knygų mugėje, yra įtemptas ir suplanuotas. Tad pasikeitę šiltais žodžiais, apsikabinimais ir dovanėlėmis, linkėjome vieni kitiems sėkmės. Fondo rinkinį kolekcininkai papildė leidiniais, ekslibrisais, laiškais, kurie svarbūs rengiant Lietuvos ekslibrisų kūrėjų enciklopedinį žinyną.

Lolitos Brazos inf.


2023 m. vasario 21 d., antradienis

KAUNE SKELBIMAS KONKURSAS "EX LIBRIS. ISTORINĖS ATMINTIES VARDAI"

 

XXVII KNYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJA 2023 m. metais mini atkūrimo 30-metį. Draugija, kurios nariai buvo ekslibrisų kūrėjai ir kolekcininkai Paulius Galaunė, Vytautas Kazimieras Jonynas ir kt., ne tik tęsia pirmtakų veiklą, bet  dalyvauja knygų leidyboje, rengia parodas, konkursus. 

2023-ieji – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių metai, V. Putvinskio-Putvio, Klaipėdos krašto metai. Šiems įvykiams paminėti XXVII knygos mėgėjų draugija kartu su socialiniais partneriais skelbia konkursą „EX LIBRIS. ISTORINĖS ATMINTIES VARDAI. Konkurso trukmė – nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 7 d., laureatų paskelbimas – birželio mėnesį. KONKURSO NUOSTATAI IR ORGANIZATORIŲ KONTAKTAI 

GBEF inf.

2023 m. vasario 14 d., antradienis

DAILININKO GERARDO BAGDONAVIČIAUS NAMAS-STUDIJA ŠIAULIUOSE

Rubrika „Kolekcininko užrašai“ 

    2023 m. vasario 10 dieną buvo pristatyta Gerardui Bagdonavičiui (1901-1986) skirta ekspozicija, kurią dailininko name Šiauliuose, Aušros al. 84, įrengė Aušros muziejus kartu su UAB Ekspobalta. Ekspozicijoje, be originaliai atkurtos dailininko buto-studijos ir kabineto erdvės, pateikta nemažai dailininko fotografijų, piešinių, scenografijos, tapybos darbų kopijų ir įvairių jo rinktų kolekcijų pavyzdžių. Šioje ekspozicijoje galima pamatyti ir dailininko sukurtų knygos ženklų. jis sukūrė daugiau kaip 200. Pristatome keletą ekslibrisų, sukurtų jo žmonai Sofijai Bagdonavičienei (1918-2002). 

Ekslibrisas saugomas ŠAVB
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde

   Sofiją Jančiauskaitę Gerardas Bagdonavičius vedė 1962 m. spalio 13 d. Kartu išgyvenę 20 metų jiedu išsiskyrė 1982 m. vasarą. Vis dėlto Sofija buvo svarbiausia moteris dailininko gyvenime. Ji gimė turtingoje inteligentų šeimoje. Jos tėtis buvo vaistininkas, Šiaulėnuose (Radviliškio r.) turėjo vaistinę. Sofija Kaune studijavo farmaciją. Buvo ištekėjusi, susilaukė sūnaus Antano (Toni) Petrausko. Jos santuoka su G.Bagdonavičiumi buvo antroji, o G.Bagdonavičiui – pirmoji (Žadeikytė R. Moteris, kuri ištekėjo už legendos. Šiaulių kraštas, 2001 m. rugpjūčio 25, p. 9). "Ex libris Sofi Bagdonavičienė (XX a. II p.). Cinkografija (P1). Pirmojo  knygos ženklo (eskizas, 18,5 x12,8cm dydžio) kompozicijos apatinėje dalyje pavaizduotos nuogų moterų figūros. Kairėje pusėje – ilgaplaukė moteris iškeltomis rankomis ir užrašas: „Ex libris / Gerardas / Bagdonavičius“. Dešinėje pusėje – moteris, perverta strėle, pianino klaviatūra ir užrašas: EX LIBRIS / Sofi Bagdonavičienė“. Dešiniajame viršutiniame kampe boso ir smuiko raktai. Antrame ekslibrise (cinkografija (P1), 9,5 x5,2 cm dydžio) pavaizduotas amūras, moteris, kairėje rankoje laikanti širdį, dešinėje deglą, dar įkomponuotos gaidos, pianino klavišai, pašto vokas. Centre užrašas: „Bonjours / SEX / LAMOUR“, apatinėje dalyje užrašas: „EX LIBRIS / Sofi/ BAGDONAVIČIENĖ“.

     G. Bagdonavičiaus ekslibrisai, sukurti S. Bagdonavičienei, saugomi Šiaulių „Aušros muziejuje, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos GBEF, kitose Lietuvos bibliotekose ir muziejuose, šių eilučių autoriaus rinkinyje, privačiose kolekcijose. 


Jono Nekrašiaus inf.


2023 m. vasario 5 d., sekmadienis

AKTORIUS, REŽISIERIUS, KOLEKCININKAS STASYS PILKA IR EKSLIBRISAI

 Rubrika "Kolekcininko užrašai"

Stasys Pilka (1898-1976) buvo ne tik aktorius, režisierius, teatro kritikas, istorikas, poetas, bet ir Lietuvoje žinomas bibliofilas, ekslibrisų kolekcininkas, knygos ženklų tyrinėtojas. Jis ekslibrisus pradėjo kolekcionuoti XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje Lietuvoje. Iš jo laiškų žinoma, kad S. Pilka gerai pažinojo Pirmosios Lietuvos Respublikos laikų ekslibrisų kolekcininkus ir knygos ženklų kūrėjus.

S. Pilka ne tik kolekcionavo knygos ženklus, bet ir tyrinėjo juos, rašė straipsnius apie ekslibrisus. Jo straipsnis „Naujasis lietuviškas ex-libris“ buvo išspausdintas išeivijos spaudoje 1947 m. „Aiduose“, kitas rašinys „Ex libris arba knygos savininko ženklas ir jo lietuviškoji raida“ buvo publikuotas 1961 m. lietuvių bibliografinės tarnybos biuletenyje „Knygų lentyna“ (šis straipsnis tuo pačiu pavadinimu perspausdintas laikraštyje „Dirva“ 1961 m. birželio 12 (Nr. 67). 

Dail. Vytautas Osvaldas Virkau, [1973]. Ekslibrisas saugomas ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde.

S. Pilka daugiausia kolekcionavo lietuviškus knygos ženklus ir savo bibliotekos knygas žymėjo ekslibrisais. Be lietuviškų ekslibrisų, jis dar rinko ir užsienio dailininkų – italų, lenkų ir kitų šalių – knygos ženklus. Deja, tik nedidelę savo rinkinio dalį jis pasiėmė pasitraukdamas iš Lietuvos 1944-aisiais, didžioji jo kolekcijos dalis liko Lietuvoje.

Vitolis E. Vengris iš JAV gyvenusio ir kolekcionavusio ekslibrisus S. Pilkos nupirko ekslibrisų rinkinį bei laiškus, kuriuose nemažai rašoma apie kolekcionavimą, knygos ženklus. Vitolis E. Vengris pabrėžia didelį S. Pilkos įnašą į lietuviško ekslibriso, kaip meno srities, kolekcionavimą ir populiarinimą išeivijoje.

S. Pilkos ekslibrisų kolekcija saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (toliau LMAVB). Jam sukurti ekslibrisai dar saugomi Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (reg. nr. 13425, dėžė nr. 2, reg. nr. 13599, 14583, dėžė nr. 4) rinkiniuose, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde, privačiose kolekcijose ir kt.

LMAVB esama Stasio Pilkos knygos ženklų kolekcija sudaro dvitomį albumą. Specialius dėklus jam pavadinimu „Lietuvos ekslibrisas“ ir kitais jo savininką liudijančiais įrašais, manoma, užsakė pats kolekcininkas S. Pilka. Vrublevskių biblioteka šį dvitomį albumą 1985 m. įsigijo iš privataus kolekcininko, kurio tapatybė nėra atskleidžiama.  

 S. Pilkos ekslibrisų kolekcijoje, saugomoje LMAVB, yra prieškario Lietuvos žymių žmonių – rašytojų, kunigų, aktorių, dailininkų, visuomenės veikėjų ir politikų – knygų ženklų. Šios kolekcijos ekslibrisai sudėti į du specialiai pagamintus aplankalus. Jie sunumeruoti  skaičiais „1“ ir „2“. Ant jų abiejų nugarėlių yra įspaustas dviejų eilučių neapibrėžtas užrašas: „LIETUVOS / EX LIBRIS“ . Šių nugarėlių apačioje įspaustas trijų eilučių neapibrėžtas užrašas: „EX COLLECTIONS / STASYS PILKA / KAUNAS – LITHUANIA“.

Dail. Gerardas Bagdonavičius, [1940].
Ekslibrisas saugomas ŠAVB
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde.

S. Pilkos dvitomio albumo rinkinį sudaro knygos ženklai ir ekslibrisai, sukurti Pirmosios Lietuvos Respublikos metais Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus, Gerardo Bagdonavičiaus, Vytauto Bičiūno, Jono Buračo, Mstislavo Dobužinskio, Pauliaus Galaunės, Jurgio Hopeno, Vytauto Kazimiero Jonyno, Telesforo Kulakausko, Vytauto Kosčiuškos, Antano Kučo, Jono Kuzminskio, Konstancijos Petrikaitės-Tulienės, Antano Rūkštelės, Jono Steponavičiaus, Aleksandro Šepečio ir kitų dailininkų. Daugiausia šioje kolekcijoje yra šiauliečio dailininko G. Bagdonavičiaus prieškariu sukurtų ekslibrisų. Įdomu tai, kad šioje kolekcijoje yra nemažai knygos ženklų, skirtų Stasiui Pilkai, ir tai suprantama, nes šios kolekcijos savininkas buvo aistringas ekslibrisų kolekcininkas, todėl Lietuvos dailininkai vienokia ar kitokia proga jam kūrė ir dovanojo knygos ženklus. S. Pilkai skirtus ekslibrisus sukūrė P. Augius-Augustinavičius,  G. Bagdonavičius, A. Kučas, J. Hopenas, V. K. Jonynas, Ž. Mikšys, V. O. Virkau ir kiti dailininkai.         

Dailininkas G. Bagdonavičius 1940 m. S. Pilkai sukūrė ekslibrisą (cinkografija (P1), dydis 80 x 65 mm), dabar saugomą S. Pilkos ekslibrisų kolekcijoje, taip pat kituose rinkiniuose.       

S. Pilkos knygos ženklų kolekcija geriausiai atspindi Pirmosios Lietuvos Respublikos metais dailininkų, kūrusių ekslibrisus, kūrybą, jų tematiką, stilius ir technikas, ji turi didelę meninę ir istorinę vertę, yra neįkainojamas Lietuvos kultūros ir meno paveldas.

Jono Nekrašiaus inf.