2022 m. spalio 18 d., antradienis

EKSLIBRISAIS ILIUSTRUOTI PRISIMINIMŲ PUSLAPIAI

REKOMENDUOJAME PASKAITYTI įžymaus knygotyrininko, lietuvių bibliografijos ir senosios literatūros tyrėjo, bibliografinių veikalų sudarytojo, kultūros istoriko ir meno kolekcininko, ilgamečio VU profesoriaus Vlado Žuko (1925-2014) dviejų dalių memuarinio žanro leidinį „Prisiminimų puslapiai: pažinti kultūros žmonės“.

Ekslibriso kūrėjus, kolekcininkus ir tyrinėtojus labiau gali sudominti pirmoji šio leidinio dalis, nes daugelis šioje knygoje minimų veikėjų buvo "susiję su knyga – rašė, vertė, redagavo, leido, bibliografavo, tyrinėjo, kolekcionavo, skelbė ir populiarino bibliotekose. Nemaža jų turėjo savo ekslibrisus". Dar 2002 metais į pirmąją knygos dalį atkreipė dėmesį ir dailininkas ekslibrisų kūrėjas iš Paryžiaus Žibuntas Mikšys: esą tai gražiausia metų knyga Lietuvoje*. Leidinys, paprastai labai kritišką dailininką, galėjo sudominti ir dėl to, kad gausiai iliustruotas asmenų ekslibrisais. Ekslibrisų rasite ir antrojoje 2010 metais išleistoje kultūros žmonių prisiminimų knygoje. 

Astos Kaktytės inf.

 

*Bibliografijos rodyklė 1950-2014 / Vladas Žukas. Vilnius, 2015. P. 16.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą