2015 m. vasario 27 d., penktadienis

GERARDO BAGDONAVIČIAUS ASMENINĖS BIBLIOTEKOS KNYGOS IR JŲ ŽENKLAI

Dailininkas Gerardas Bagdonavičius turėjo gausią ir vertingą biblioteką, kuri buvo išsklaidyta dar jam gyvam esant. Didžioji dalis knygų saugomos Šiaulių "Aušros" muziejuje. Dailininko knygų yra ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (ŠAVB), Meno ir muzikos skyriuje.

 Land und Wasser : neubearbeitete Ausgabe des
 ,,Denkzeichnens'' / von Professor W. Schneebeli. - Ravensburg, [s. a.].

Žvelgiant į Gerardo Bagdonavičiaus ŠAVB dovanotas knygas matyti, jog dailininką su knyga siejo ypatingas ryšys. Knygoms minkštais viršeliais pratęsė gyvenimą - įrišo į naujus kietus viršelius. Kai kurioms knygoms sukūrė naują "veidą". Viršelius dekoravo audiniu, savo ranka užrašė knygų pavadinimus. Knygoms sukūrė ekslibrisus, kurie tapo ne tik knygų nuosavybės įrodymai, bet ir meno kūriniai.


Turėdamas gausią biblioteką, pirmuosius ekslibrisus (1925-1929) Gerardas Bagdonavičius skyrė sau.


 ŠAVB: 05/15663

         
                      ŠAVB: 05/15713
                  
                          ŠAVB: 05/15666
                               
ŠAVB: 05/15725

               ŠAVB: 05/15664             
               
              ŠAVB: 05/15669            

             
ŠAVB: 05/15673

                          ŠAVB: 05/15709

Devyni dailininko autoekslibrisai saugomi ŠAVB Meno ir muzikos skyriuje. Dovanotose knygose įklijuoti šie ekslibrisai: 05/15725 ir 05/15726.


Čia matome G. Bagdonavičiaus nuosavos bibliotekos ženklą - ex libris, kuris rodo jo pamėgimą ir jo darbo įrankius ir veiksmus: viduryje balta groteskiniai stilizuota piešėjo-tapytojo figūra su ištempta juoda darbo dešine ranka, kuri rašo atviroj baltoj knygoj savo naują monogramą G.B., greta jo viduramžių meno čechų ženklas simboliškai rodo menininko domėjimąsi skulptūra, tapyba ir architektūra. Rašymas knygoj - tai Bagd. G. patraukimas prie knygos - spaudinių puošimo. Ten pat remiasi ir nuo apačios išsikišę grafikai plunksna, teptukas ir pieštukas. Kairėj sulenktoj rankoj - padi. stiklas [simbolis smulkios grafikos tyrinėjimo], pro kurį, vietoj širdies, matyt gryno balto-juodo popieriaus lapelis.
P.S. Kalba netaisyta
Knygos savininko ženklas (Exlibris)//Šiaurės Lietuva.-1933.-Vas.5.-Nr.6.-P.3


Kad knygos rastų kelią atgal į namus, dailininkas jas žymėjo ne tik ekslibrisu, bet ir antspaudu.
ŠAVB: 05/15726

Toj pačioj rankoj palitra - dažams maišyti, dažai trimis taškais krenta žemyn ant statmenim stovinčios spaustuviškos plieno raidės [simbol. darbų spaudai puošti]. Sparneliai prie galvos primena Merkurijų, o kaipo toki čia tinka ir apskritimai apie galvą. Ištiesta koja remiasia dvi plieno spaust. raidės, iš kurių žydi rūta [naujas lietuviškos spaustuvės - spaudos grynas atgimimo simbolis - tvirtas tautiškos spaustuvės kūrybos pamatas ir menininko kilmės simbolis]. Kairioji sulenkta koja turi pamatu gulintį dažų tubiką - tapybos simbolį. Moderniškas užrašo šriftas papildo kompoziciją

Astos Kaktytė inf.
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą