2023 m. liepos 1 d., šeštadienis

GRAŽI EKSLIBRISŲ PARODA PANEVĖŽYJE

 

Dailininkas Povilas Šiaučiūnas (2023 07 01, Panevėžys). Nuotr. L. Brazos

Graži ekslibrisų paroda Panevėžyje. Tai bičiulio, ekslibrisų meistro, Povilo Šiaučiūno knygų popierėliai, kuriais Jis didžiuojasi ir, žinoma, mielai apie juose paminėtus žmones pasakoja.

Šioje parodoje eksponuojama tik maža dalis ekslibrisų iš gausios Šiaučiūno ekslibrisų kūrybos. Šiandien dailininko sąskaitoje net 1142 registruoti knygos ženklai.

Parodos lankytojai laukiami Panevėžio Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (Parko g. 19, Panevėžys) nuo liepos 1 d.

L. Brazos inf.


2023 m. birželio 30 d., penktadienis

RIMTO TARABILDOS EKSLIBRISŲ PARODA

Paroda eksponuojama iki 2023 m. rugsėjo 29 d.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Knygos grafikos centre.

 

ŠAVB vykdo projektą „Neeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėje“, remiamą LKT ir Šiaulių miesto savivaldybės. 

Moksleiviai iš Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos (2023 06 15) dalyvavo Rimto Tarabildos ekslibrisų parodos pristatyme.

Edukatorės Lolitos Putramentienės įspūdžiai:

Bibliotekos Knygos grafikos centre supažindinau gimnazistus su išskirtiniais dailininko Rimto Tarabildos ekslibrisais. Labiau įsigilinti į kūrėjo pasaulį jiems padėjo ne tik paroda, filmuota medžiaga, bet ir edukacija. Reflektuodami dailininko Tarabildos kūrybą moksleiviai parodos pristatymo metu kūrė ekslibrisus sau. Menus studijuojantys jaunuoliai kūrybiniais atradimais džiugino visus. Jie iš pusės žodžio suprato, kaip konstruoti ekslibrisą, pastebėjo, kaip dailininkas paslaptingai į lakštelį įterpia šriftą. Moksleiviai neliko abejingi ir dailininko taip mėgstamai mitologinei temai, savo miniatiūrose išbandė siurrealistinius simbolius.

Ekslibrisai alsavo gyvybingumu, linijos laisve, aktyvi kontrastinga spalva juos „kaitino“ iš vidaus ir kiekvienas ekslibrisas sulaukė garsinio nustebimo. Stambūs veidai, groteskiški kūnai, triakiai veidai ir tik viena akis, filosofiškai iškeltas į dangų pirštas, šrifto kompozicijos ir gamtos motyvai – šie simboliai išsiteko nedidelėje ekslibriso erdvėje. Laimingi, pažinę išskirtinę Lietuvos meno asmenybę, nešini savo kūrybos darbais, gimnazistai skirstėsi, pažadėję ekslibrisus apgyvendinti asmeninėse knygose.

Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleivės ekslibrisas2023 m. birželio 29 d., ketvirtadienis

MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUJE EKSPONUOJAMI EKSLIBRISAI

 

Dail. Augustino Virgilijaus Burbos ekslibrisai. Personalinė paroda Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. O. Blagnytės nuotr.

2023 m. birželio 15 – liepos 8 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus lankytojai gali apžiūrėti ypatingo Klaipėdos krašto menininko Augustino Virgilijaus Burbos asmeninę parodą „Šimtmečio žemėje“. Grafikos, mažosios plastikos parodoje eksponuojami ir ekslibrisai. Parodai dailininkas atrinko 14 knygos nuosavybės ženklų, skirtų šio krašto asmenybėms.

Grafikas, tapytojas, medalių kūrėjas Augustinas Virgilijus Burba ekslibrisus kuria daugiau nei 50 metų. Knygos ženklais susidomėjo Vilniaus dailės akademijoje (1966-1971) prof. Leono Lagausko grafikos paskaitose. Ekslibrisų jau yra sukūręs apie 700. Azoto rūgšties tirpalu ėsdina cinką, varį, dažnai derindamas sausos adatos bei akvatintos technikas. Raižo linoleumą, medį, organinį stiklą, aliuminį, yra išbandęs koliažo, mišrias technikas. 

Augustinas V. Burba yra vienas žinomiausių Lietuvos kūrėjų. Labai vertinamas ekslibriso meno kolekcininkų pasaulyje. Italijos gydytojas ir kolekcininkas Enzo Pellai yra pasakęs: „Burbos kūryba atsiskleidžia lyg fantastinė poezija, gaivinama mito šaltinių. Stiprus yra abipusės – žmogaus ir gamtos – priklausomybės suvokimas“ (Kultūros barai, 1992, nr. 4, p. 21).

A. Kaktytės inf.

2023 m. birželio 23 d., penktadienis

GRAFIKAS KAZYS RIMTAS TARABILDA PRISTATĖ JUBILIEJINĘ EKSLIBRISŲ PARODĄ

Šiaulių Kudirkos progimnazijos moksleiviai apžiūri Kazio Rimto Tarabildos ekslibrisus. 
Trečiojo amžiaus universiteto studentai kuria ekslibrisus.
Kazio Rimto Tarabildos ekslibrisų parodą pristato ir edukacijas veda dail. Lolita Braza.

Grafikas Kazys Rimtas Tarabilda švenčia 80-ties metų jubiliejų. Ta proga kūrėjas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau – ŠAVB) Knygos grafikos centre eksponuoja aštuonis savo sukurtus ekslibrisus. Tai 1981–1982 metais oforto technika sukurti knygos ženklai. Parodos eksponavimo laikui pasibaigus, ekslibrisai bus saugomi ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde. Mažosios grafikos kūrinius bibliotekai dovanojo parodos autorius ir jo žmona Vija Valerija Tarabildienė.

Šiaulių Kudirkos progimnazijos moksleiviai ir Trečiojo amžiaus universiteto studentai – pirmieji šios parodos lankytojai. Apžiūrėję dailininko sukurtus, anot prof. V. Janulio, fantasmagorinius ekslibrisų personažus ir pasisėmę idėjų, parodos dalyviai išbandė jėgas ekslibriso kūrybinėse dirbtuvėse.

Paroda veikia iki 2023 m. rugsėjo 29 d. Apie parodą skaitykite daugiau.

ŠAVB vykdo projektą „Neeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėje“, remiamą LKT ir Šiaulių miesto savivaldybės. 

A. Kaktytės inf.
2023 m. birželio 19 d., pirmadienis

DARBĄ PRADĖJO TARPTAUTINIO EKSLIBRISŲ KONKURSO ,,TIM-75“ VERTINIMO KOMISIJA, KURIAI ATSTOVAUJA IR MŪSŲ KOLEGA PROF. VAIDOTAS JANULIS

Trakų meno mokykloje rinkosi Trakų istorijos muziejaus organizuojamo 7-tojo tarptautinio ekslibrisų konkurso vertinimo komisija (2023 06 15–16).

Minint Trakų istorijos muziejaus veiklos 75-ąją sukaktį, surengtas tarptautinis ekslibrisų konkursas ,,TIM-75“ (TIM – Trakų istorijos muziejus). Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad į konkurso vertinimo komisiją jau antrą kartą buvo pakviestas ir mūsų kolega, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijos parodų kuratorius, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo pirmininkas prof. Vaidotas Janulis. Šiuo konkursu susidomėjo daugybė kūrėjų, kurie jau spėjo nustebinti savo meniniais sprendimais, dvasine pajauta. Akivaizdu, kad atrinkti geriausius darbus bus iš tiesų nelengva, todėl vertinimo komisijai linkime sėkmės ir teisingų sprendimų. Konkurso rezultatus sekite Trakų istorijos muziejaus socialiniame tinkle.

Dianos Janušaitės inf.

2023 m. birželio 16 d., penktadienis

„MIRŠTAM VISAD PER ANKSTI“: NETEKOME EKSLIBRISŲ MEISTRĖS SAULĖS KISARAUSKIENĖS

 


Liūdesiu  nuspalvinta diena – mus paliko dailininkė grafikė, ekslibrisų meistrė Saulė Kisarauskienė. Prieš metus, o rodos vakar, šiltai bendravome, kalbinome dailininkę apie ekslibrisų kūrybą jos namuose, Vilniuje.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai inicijavus Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopedinio žinyno rengimo projektą, dailininkė dovanojo savo sukurtų ekslibrisų. Bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde saugoma 15 autorės knygos ženklų.

Saulė Kisarauskienė, žengusi koja kojon su a. a. Vincu Kisarausku, paliko ryškų pėdsaką Lietuvos dailės padangėje. Ekslibrisai savotiški ir modernūs anam laikmečiui ir šiandien, buvo kuriami neatsiliekant nei nuo pasaulinių tendencijų, neišduodant savęs ir nekopijuojant gyvenimo draugo. Jų dailininkė sukūrė apie 300.

Algimantas Baltakis eilėmis yra pasakęs, kad mes gimstam laiku, tik „mirštam visad per anksti“.

Lolitos Brazos inf.

2023 m. birželio 8 d., ketvirtadienis

BIRUTĖS MATIJOŠAITYTĖS EKSLIBRISŲ PARODA

 

ŠAVB vykdo projektą „Neeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėje“, remiamą LKT ir Šiaulių miesto savivaldybės. 

Moksleiviai iš Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos (2023 06 15) dalyvavo Birutės Matijošaitytės ekslibrisų parodos pristatyme.

Edukatorės Lolitos Putramentienės įspūdžiai:

Laimingos vasaros pradžia su ekslibrisu rankose – taip užbaigė mokslo metus Šiaulių „Romuvos“ gimnazistai. Jaunimo pulkas dalyvavo projekte „Neeiliniai susitikimai ekslibrisų erdvėje“. Šį kartą moksleiviai studijavo zanavykės dailininkės Birutės Matijošaitytės knygos ženklus. Parodos pristatyme kalbėjome apie tai, kas yra ekslibrisas, kam jis naudojamas ir kuo išskirtinė yra Matijošaitytės kūryba. Mano pasakojimą papildė pati dailininkė. Filmuotas interviu prikaustė gimnazistų dėmesį ir padėjo suprasti, ką iš tiesų reiškia ekslibrisas pačiai kūrėjai. Parodos pristatymas įkvėpė ir padrąsino gimnazistus susikurti ekslibrisą sau. Susėdę prie edukacijai paruoštų stalų, moksleiviai kūrybiškai pažvelgė į ekslibriso meną ir noriai improvizavo Birutės Matijošaitytės stiliumi. Pagauti dailininkės išskirtinės stilistikos savo darbuose naudojo apibendrintą simboliką. Malonu, kai veiduose šviečia sėkmės šypsenos, o rankose – ekslibrisai. Laisvos improvizacijos Birutės Matijošaitytės stiliumi pavyko.

Paroda eksponuojama iki 2023 m. rugsėjo 29 d.Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.

2023 m. birželio 1 d., ketvirtadienis

KOLEKCIONAVIMAS – VISO GYVENIMO POMĖGIS

Kolekcininko užrašaiInžinierius statybininkas Gediminas Vaclovas Navickas ekslibrisus pradėjo kolekcionuoti apie 1965 metus. Per tą laiką sukaupė milžinišką mažosios grafikos kūrinių kolekciją, kurią galiausiai nusprendė padovanoti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui. Gediminas V. Navickas sakė nesigailintis tokio savo sprendimo, priešingai, džiaugiasi, kad viso jo gyvenimo darbas nepražus veltui. Biblioteką džiugina nenutrūkstantis bendradarbiavimas su kolekcininku, nuoširdus noras padėti – fondo darbuotojams labai praverčia nuolat atsiunčiama aktuali informacija apie ekslibriso kūrėjus, surasti reti meno kūriniai, kurie praturtina ir taip vieną gausiausių ekslibrisų kolekcijų ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde.

Pokalbis su kolekcininku žurnale "Aušros alėja" 2023/14/p. 20-22

Dianos Janušaitės inf.

2023 m. gegužės 26 d., penktadienis

EX LIBRIS. TAURAGĖ - LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ/23

Edukatorė Lolita Braza pasakoja apie ŠAVB
Knygos grafiką ir Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą 2023 m. gegužės 26 d. Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ padalinyje – A. Čepausko galerijoje. Linos Mačiulės nuotr.

Vieną gegužės rytmetį gausus būrelis moksleivių iš Tauragės rajono šurmuliuodami rinkosi Skaudvilėje – ekslibrisų meistro Alfonso Čepausko galerijoje. Pasipuošusi ekslibriso prijuoste pakviečiau moksleivius susipažinti su projektu „EX LIBRIS.Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė/23“ ir kūrybiškai padirbėti. Dalyviai susikūrė sau knygos nuosavybės ženklą monotipijos technika. Rezultatai pranoko lūkesčius. Visų ekslibrisai pavyko. Mačiau, kaip jaunimo veidai švietė iš pasitenkinimo – savo rankose laikė pačių sukurtus, vienintelius pasaulyje, ekslibriso atspaudus su savo vardais.

Užsiėmimo metu moksleiviai ne tik kūrė autoekslibrisus, bet ir daugiau sužinojo apie tai, kas yra ekslibrisas, apie jo populiarinimą Lietuvoje bei Šiauliuose. 

Lolitos Brazos inf.

Linos Mačiulės nuotr.2023 m. gegužės 6 d., šeštadienis

EKSLIBRISAS PRIJUOSTĖJE PRIMINS KALVĮ IŠ ŠAKIŲ

 In memoriam Valdas Paukštys (1961-2023)

Prijuostės autorius – Valdas Paukštys. Oda, 2018.

Pradėjusi dirbti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (toliau – ŠAVB) Knygos grafikos centro edukatore iš savo bičiulio gavau dovaną. Tai buvo kalvio, tautodailininko iš Šakių, Valdo Paukščio odinė prijuostė. Prijuostė, kaip talismanas, mane lydi kiekvienoje ekslibrisų edukacijoje, kur bebūčiau. Labai gaila, šio ypatingo žmogaus šiandien jau nėra mūsų tarpe. Vienintelė pasaulyje prijuostė su žodeliu EXLIBRIS tapo įrodymu, kad žmogaus darbai nemiršta. Šis rankų darbo kūrinys tapo gražia istorija ir nauju eksponatu ŠAVB Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde. 

Dail. Lolita Braza