GERARDAS BAGDONAVIČIUS

1901-1986

...Gerardas Bagdonavičius... Jis šventėse ir kasdienybėje buvo toks neįprastas ir drauge toks priprastas, kad jo netekus, miestas prarado vieną iš savo atspalvių. Ir suvoki, kad dar daug kas apie jį nepasakyta.
                                                                                                    Prof. V. Rimkus 
                                                                                                   (Varpai, 1989, p.46)


Lietuvos ekslibrisų klasikas Gerardas Bagdonavičius. Algirdo Musneckio nuotr.
Gimė Radviliškyje, po metų šeima persikėlė į Šiaulius. Pasaulinio karo banga šeimą nubloškė į Rusijos gilumą. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, pradėjo dirbti piešimo mokytoju, eksternu išlaikė egzaminus Kauno meno mokykloje. Dirbo Mokytojų seminarijoje, Amatų mokykloje, miesto vidurinėse mokyklose. Jo mokiniai buvo dailininkai A. Gudaitis, V. Mackevičius, T. Kulakauskas, P. Repšys, E. Juchnevičius, architektai V. Čekanauskas, V. ir A. Nasvyčiai ir daugelis kitų.

G. Bagdonavičius didžiulėmis pastangomis, darbu ir talentu įsitvirtino tarp pirmųjų lietuvių dailininkų, klojusių pamatus jaunai nacionalinei dailei, tokioms jo šakoms kaip scenografija, ekslibrisas, pramoninė grafika, taikomoji dailė. Jis yra dirbęs knygų meno, baldų ir mažosios architektūros projektavimo, meninės fotografijos srityse.
Išaugęs ir susiformavęs lenkų, rusų ir lietuvių kultūrų sąveikoje, be to, nuo vaikystės mokėdamas dar ir vokiečių bei prancūzų kalbas, G. Bagdonavičius tapo intelektualu, besidominčiu ne tik visomis dailės šakomis, bet ir teatru, muzika, ypač literatūra ir istorija. Pavydėtinas jo asmenybės bruožas - negęstantis entuziazmas įvairioms kultūros apraiškoms, dalyvavimas kultūros procese. Savo kūrinius jis eksponavo daugelyje parodų Lietuvoje ir užsienyje. Sukūręs per 5000 įvairiausių darbų, dailininkas tvirtai įėjo į Lietuvos meno istoriją ("Šiaulių dailė", 1999).

Dailininko dedikacija monografijoje
(saugoma ŠAVB / B85646)
Gerardas Bagdonavičius
 (nuotr. saugoma ŠAVB
 Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas)


Šiauliečio menotyrininko Jono Sidaravičiaus monografijai faktus, medžiagą ir kūrybą pateikė pats dailininkas. Knyga pristatyta visuomenei dar dailininkui gyvam esant. 
Rankraštis saugomas Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.


Dailininko autoportretas
(saugomas ŠAVB, Meno ir muzikos skyriuje)
Autoekslibrisas
(saugomas ŠAVB, Meno ir muzikos skyriuje)


Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas
Meno ir muzikos skyrius
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą